Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania ulotek i plakatu elektronicznego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 17 lipca 2014 - 8:35, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
1)    Opracowanie projektu graficznego na:
    - ulotkę rekrutacyjną w formacie A5,
    - ruchomy elektroniczny plakat projektu o następujących parametrach:
        a) rozdzielczość: 1280 × 610 pikseli;
        - format pliku .avi;
        - kompresja kodek XviD;
        - stopień kompresji od 2 do 5;
        - max. prędkość 25 klatek/s;
        - długość 15 sekund;
        b) rozdzielczość 1280 x 580 pikseli;
        - format pliku: .mp4;
        - kompresja kodek h264;
        - max. prędkość 2000 kbps
        - max. 24 fps
        wyświetlany na nośnikach zamieszczonych w komunikacji miejskiej.

2)     Wydruk ulotki rekrutacyjnej o następujących parametrach:
        - format: A5;
        - papier kreda błysk 150 g;
        - kolor 4+4;
        - druk dwustronny;
        - sztuk 300.

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i rekrutacji do projektu pn.: „Contrarium – przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących”, prowadzonego przez m.st. Warszawę, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kampania promocyjno-rekrutacyjna jest skierowana do pracujących mieszkańców Warszawy (aktywnych zawodowo), którzy chcą z własnej woli podnieść swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursie języka angielskiego, zakończonym  egzaminem.

2.    WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1)    Wykonawca wykonana przedmiot zamówienia przy zachowaniu oznakowania zgodnego
z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
2)    Projekty graficzne przedmiotu zamówienia, tj. plakatu elektronicznego i ulotki, podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po akceptacji projektu graficznego Wykonawca przekaże  Zamawiającemu do akceptacji próbne wydruki ulotki.
3)    Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wykonane zadanie 1 w pliku źródłowym zamkniętym (do publikacji na nośnikach określonych w zamówieniu) oraz w plikach źródłowych otwartych o rozszerzeniu jednym wybranym spośród:  .cdr, .psd, .ai lub .indd w przypadku plików graficznych oraz .fla w przypadku pliku z plakatem elektronicznym (w celu możliwości ich późniejszej modyfikacji przez Zamawiającego).
4)    Wykonawca dostarczy wykonane zadanie 2 do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.
5)    Materiały graficzne w wersji elektronicznej Wykonawca dostarczy na nośniku CD do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

3.    KRYTERIA OCENY  OFERT:
Cena  - 100%

4.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: do 6 sierpnia 2014 r.

5.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1)    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2)    Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mwieczorek@um.warszawa.pl

Termin nadsyłania ofert:  23.07.2014 do godziny 15:00.

 

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1498.11 KB)
    Pobierz