Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wynajęcia powierzchni na słupach ogłoszeniowych wraz z rozwieszeniem plakatów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 23 listopada 2012 - 10:13, ext.aplatek

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

wynajęcie powierzchni na 215 ulicznych słupach ogłoszeniowych wolnostojących na terenie m.st. Warszawy wraz z rozwieszeniem 215 sztuk plakatów imprezy „IX Warszawskie Spotkanie Wigilijne” (po jednym plakacie na każdym słupie)

 

 

Termin realizacji zamówienia:

 

- wynajęcie powierzchni od 10 grudnia 2012r. do 16 grudnia 2012r.

- rozwieszenie plakatów  w dniu 10 grudnia 2012r.

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Uwagi:

1)      format plakatu – B1;

2)      lokalizacje słupów w uzgodnieniu z zamawiającym, z zastrzeżeniem, że plakaty powinny zostać rozwieszone w co najmniej 3 dzielnicach m.st. Warszawy, w tym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy;

 

Ofertę prosimy przesłać faksem na numer: 022 443 14 40 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: agalazka@um.warszawa.pl

 

do dnia 26 listopada 2012r. do godziny 12.00.

 

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz