Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zakupienia i dostawy materiałów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 14 maja 2014 - 14:03, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. zakupienia i dostawy materiałów dydaktycznych oraz artykułów papierniczych dla uczniów w ramach projektu „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na zakupie i dostawie materiałów dydaktycznych oraz artykułów papierniczych dla uczniów biorących udział w zajęciach indywidualnych w ramach projektu pt. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Opis przedmiotu zamówienia:
w formie załącznika nr 1

Kryteria oceny ofert:
1.    Cena brutto oferty – 100%

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 05 czerwca 2014 r.

Termin i sposób składania ofert:
Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy przygotować w wersji elektronicznej
i przesłać na adres e-mail: pszczesna@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2014 r. do godziny 14.00. Oferta powinna być podpisana.

Inne istotne warunki zamówienia:
1.    Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.
2.    Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
3.    Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
4.    Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wniesie go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w godz. 8.00-16.00.
5.    Ilość poszczególnych materiałów może ulec zmianie.

UWAGA: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1073.35 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zal_nr_1_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 122.5 KB)
  Pobierz