Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zakupu 2 aparatów cyfrowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 30 października 2015 - 13:00, psliwowski

.


ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 2 aparatów fotograficznych (kompaktowych lub lustrzanek) stanowiących nagrody dla laureatów przeglądu artystycznego „OSPAR”. Wymagane parametry techniczne:

Rozdzielczość – minimum 16 mln pikseli;

Zbliżenie optyczne – minimum 50x;

Jasność – minimum f/2.8-6.3;

Stabilizator obrazu – optyczny lub optyczny + cyfrowy;

Automatyczne ustawianie ostrości – TAK;

Ręczne ustawianie ostrości – TAK;

Wi-fi – TAK;

Wielkość ekranu LCD – 3 cale;

Ruchomy ekran LCD – TAK;

Wizjer – elektroniczny;

Wbudowana lampa błyskowa – TAK;

Zapis na kartach pamięci: co najmniej: SD, SDHC, SDXC;

Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia – co najmniej 4608 × 3456 pikseli;

Rodzaj przetwornika: CMOS 1/2,3 cala lub BSI CMOS 1/2,3 cala

Maksymalna rozdzielczość filmu – Full HD (1920x1080);

Zasilanie - Akumulator litowo-jonowy lub litowy

Wyposażenie dodatkowe - pasek, pokrywa na obiektyw, kabel USB, ładowarka/zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna.

Gwarancja producenta lub dostawcy – minimum 24 miesiące.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

Nie dotyczy

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

cena: 100 %

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: do dnia 23 listopada 2015 r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Ofertę należy:

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: elipinska@um.warszawa.pl   do  dnia 5 listopada 2015 r. do  godz. 12

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

Załączniki

 1. 1.

  (plik: skonicac28415103013580.pdf, file size: 937.15 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_2_formularz_ofert._2015.doc, file size: 46.5 KB)
  Pobierz