Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zakupu aparatów telefonicznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 31 października 2012 - 11:52, lwieczorek

Zapytanie ofertowe dot. zakupu aparatów telefonicznych


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Lp.

Kategoria

Nazwa handlowa

Ilość

 Opis

Cena brutto (PLN)

Wartość brutto (PLN)

  1.  

Aparat telefoniczny

 

4

Telefon bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD.

Identyfikacja numeru przychodzącego.

Wbudowana książka telefoniczna – minimum 50 wpisów

Współpraca z analogową linią telefoniczną

 

 

 

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne: nie dotyczy %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Prosimy o przedstawienie swojej oferty wraz z podaniem nazwy handlowej. Usługa uwzględnia również transport przedmiotów.

 

Uwagi:

Zapłata ceny nastąpi po odebraniu towaru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturze VAT.

 

Ofertę prosimy przesiać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,

faksem na numer: 022 443 14 40,

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: lwieczorek@um.warszawa.pl

 

Do 7.11.2012 roku do godziny 16:00

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz