Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 9 października 2012 - 14:11, lwieczorek

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.


ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na opisany w załączniku przedmiot zamówienia:

 

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne: nie dotyczy

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Prosimy o przedstawienie swojej oferty wraz ze zdjęciami bądź wizualizacją zakupów. Warunkiem włączenia oferty do postępowania jest zapewnienie kompletnej realizacji zamówienia.

 

Uwagi:

Zapłata ceny nastąpi po odebraniu towaru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturze VAT.

 

Ofertę prosimy przesiać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,

faksem na numer: 022 443 14 40 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: lwieczorek@um.warszawa.pl

Do 10.10.2012 roku do godziny 16:00

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapytanie_ofertowe_skan.pdf, file size: 78.17 KB)
    Pobierz