Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia koordynatora ds. informacyjnych i współpracy z podmiotami w Programie WKR

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 19 grudnia 2013 - 15:08, ejozwiak

W związku z realizacją przez m.st. Warszawę Programu Warszawska Karta Rodziny, poszukujemy osoby na stanowisko: koordynator ds. informacyjnych i współpracy z podmiotami w Programie Warszawska Karta Rodziny.


 

Zakres obowiązków na stanowisku:

§        nawiązywanie i utrzymanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, instytucjami kultury oraz przedsiębiorcami, którzy zechcą włączyć się do Programu Warszawskiej Karty Rodziny;

§        obsługa strony internetowej Programu, w tym:

-    administrowanie strony internetowej Programu Warszawska Karta Rodziny;

-    umieszczanie na stronie treści merytorycznych związanych z Programem;

-    umieszczanie informacji dla adresatów Karty Młodego Warszawiaka, m.in. dotyczących procedury uzyskania Karty Młodego Warszawiaka, korzystania z obiektów użyteczności publicznej Miasta włączonych do Programu;

-    umieszczenie informacji dotyczącej oferty podmiotów włączonych do Programu,

-    nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej.

 

 

Wymagania konieczne na stanowisku:

 • wyższe wykształcenie,
 • doświadczenie w pracy w zakresie obsługi stron internetowych,
 • znajomość tematyki związanej z warszawską polityką społeczną na rzecz rodzin,

 

Wymagania pożądane na stanowisku:

 • wykształcenie związane z grafiką komputerową,
 • znajomość narzędzi marketingu internetowego,
 • znajomość narzędzi komunikacji,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra komunikatywność,
 • sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność redagowania treści.

 

Termin realizacji zadania:

15 stycznia – 31 grudnia 2014

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

·         dokumentacja i działania będą się odbywały na terenie administracyjnym m.st. Warszawy,

 

Kryteria oceny:

 • rozmowa kwalifikacyjna oparta na kryteriach:

-          wiedza w zakresie warszawskiej polityki społecznej – 40% wartości oceny,

-          doświadczenie w obsłudze technologii cyfrowych – 20% wartości oceny,

-          kompetencje interpersonalne, w tym komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny,

-          umiejętność redagowania treści – 20% wartości oceny.

 

Miejsce i termin składania ofert

Curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres mailowy ext.abernacka@um.warszawa.pl lub faksem 22 443 14 42 do dnia 31 grudnia 2013r.  do godziny 14:00 (decyduje data wpływu).

 

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: skmbt_na_strone.pdf, file size: 633.06 KB)
  Pobierz