Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia osoby na stanowisko koordynatora/ koordynatorki do spraw rekrutacji i promocji w projekcie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 25 czerwca 2013 - 14:52, luliasz

W związku ze współrealizacją przez m.st. Warszawę projektu pt.: „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, poszukujemy osoby na stanowisko: koordynatora/ koordynatorki do spraw rekrutacji i promocji w projekcie:


Zakres obowiązków na stanowisku:

 • przygotowanie kampanii promocyjnej projektu w tym:

-       opracowanie jednolitej koncepcji promocji i wizualizacji projektu

-       dystrybucja materiałów promocyjnych

-       obsługa mediów społecznościowych

-       przygotowywanie spotkań informacyjnych dotyczących projektu

 • rekrutacja uczestników projektu, w tym:

-       rekrutacja 300 osób w wieku 60+ - na szkolenia komputerowe

-       30 osób  w wieku 60+ - Animatorów Integracji Cyfrowej

 • koordynacja działań w czasie Warszawskiego Tygodnia Seniora, w tym:

-       rekrutacja uczestników Warszawskiego Tygodnia Seniora,

-       organizowanie spotkań Animatorów Integracji Cyfrowej w ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora

 • udział w pracach Zespołu Projektowego, w tym:

-       zarządzanie harmonogramem i budżetem w zakresie projektu leżącym po stronie m.st. Warszawy

-       koordynacja pozostałych działań projektowych leżących po stronie m.st. Warszawy

-       kontakt z liderem projektu- Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”

 • przygotowanie dokumentów sprawozdawczych z realizacji zadań

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe I stopnia (pożądane kierunki: nauki społeczne i humanistyczne, PR),
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dobra komunikatywność,
 • sumienność,
 • dyspozycyjność,

 Termin realizacji zadania:

lipiec – grudzień 2013

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie koordynacji, sprawozdawczości lub promocji projektów realizowanych z różnych źródeł zewnętrznych,
 • doświadczenie pracy  administracji publicznej,
 • doświadczenie w rekrutacji uczestników szkoleń lub projektów,
 • znajomość narzędzi komunikacji,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość tematyki związaną z osobami starszymi.

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

·         Dokumentacja i działania będą się odbywały w lokalizacjach m.st. Warszawy

 

Kryteria oceny:

 • rozmowa kwalifikacyjna

 

Miejsce i termin składania ofert

Curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres mailowy mparzych@um.warszawa.pl lub faksem 22 443 14 42 do dnia 28 czerwca 2013 roku do godziny 16 (decyduje data wpływu).

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe ASOS
  (plik: zapytanie_ofertowe_asos.pdf, file size: 59.27 KB)
  Pobierz