Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zorganizowania gry miejskiej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 6 września 2013 - 15:52, psliwowski

.


Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy realizuje działania informacyjno-promocyjne projektu „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”. Celem projektu jest między innymi otwarcie siedmiu e-pracowni warszawskich, które będą ogólnodostępne, wyposażone w specjalistyczny sprzęt komputerowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, z bezpłatnym dostępem do internetu.
Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą, uprzejmie proszę o wycenę (pilną) zamówienia na realizację wydarzenia otwierającego e-pracownie warszawskie, składającego się z następujących elementów:
1) szczegółowy scenariusz gry (uwzględniający: fabułę, nazwę gry, mechanikę gry oraz zasady uczestnictwa/regulamin; zaplanowanie i stworzenie zadań na punkty oraz stworzenie instrukcji dla animatorów wraz z poprawnymi rozwiązaniami zadań, treść ogłoszenia informującego o grze)
2) opracowanie graficzne - stworzenie kompletnej identyfikacji wizualnej, w zależności od koncepcji np. mapa, zadania, odznaki, karta gry, naklejki/punkty, dyplomy, wskazówki - w terminie
3) przeprowadzenie szkolenia wprowadzającego dla animatorów/osób obsługujących poszczególne punkty gry
4) produkcja gry – wdrożenie i dostosowanie do lokalizacji, wizja lokalna, ustawienie punktów i animatorów na punktach
5) druk materiałów oraz zakupienie wszystkich materiałów potrzebnych na grę
6) nadzór w trakcie gry – koordynacja działań animatorów, kontrola przebiegu gry, reagowanie na sytuacje awaryjne
7) animatorzy (po jednym na placówkę) obsługujący punkty gry
8) przygotowanie na podstawie scenariusza gry wersji uproszczonej, która będzie zaprezentowana na konferencji prasowej i będzie zachęcała do udziału w sobotniej grze – w tym wybranie zadań, do rozegrania pokazowo w jednej placówce, w ciągu jednej godziny w terminie 3 października 2013 r.
9) promocja gry zapewniająca zakładaną liczbę uczestników np. poprzez mailing, zamieszczenie informacji na stronach internetowych,

Kryteria wyboru oferty:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
1. Zrealizowali co najmniej osiem gier miejskich o charakterze animacyjnym (udokumentowane np. referencjami).
2. Zrealizowali co najmniej sześćdziesiąt godzin szkoleniowych z zakresu przygotowania i prowadzenia gier miejskich (udokumentowane np. referencjami).
3. Ukończyli kurs lub posiadają wykształcenie przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi (udokumentowane np. dyplom, certyfikat) oraz posiadają certyfikat potwierdzający kompetencje trenerskie (udokumentowane).
4. Prześlą koncepcję gry uwzględniającą poniższe wytyczne.
Wytyczne do przygotowania koncepcji gry miejskiej promującej e-pracownie warszawskie:
Gra będzie realizowana jako wsparcie promocyjne e-pracowni warszawskich otwartych w ramach projektu „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” (opis projektu w załączniku do zapytania).
Gra zaplanowana tak, aby poszczególne punkty gry były zlokalizowane we wszystkich siedmiu e-pracowniach warszawskich, zlokalizowanych w:
• Multicentrum przy ul. Porajów 14,
• Mediatece Start-Meta przy ul. Szegedyńskiej 13a,
• Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga-Północ przy ul. W. Skoczylasa 9,
• Zespole Szkól Specjalnych nr 91 przy ul. Weterynaryjnej 3,
• Instytucie Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży 4/6,
• Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44,
• Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. J. P. Woronicza 44a.
W grze musi zostać wykorzystana infrastruktura wszystkich e-pracowni warszawskich. Wszystkie punkty powinny być  zlokalizowane w samych pracowniach oraz/lub przestrzeni publicznej znajdującej się w najbliższym otoczeniu pracowni.
Fabuła gry nawiązująca do e-pracowni warszawskich oraz specjalistycznego sprzętu znajdującego się w placówkach. Zadania uczestników związane ze specyfiką danej placówki. W grze należy pokazać różne aspekty funkcjonowania nowoczesnego sprzętu informatycznego wykorzystanego pracowniach (opis sprzętu i oprogramowania w załączniku do zapytania).
Gra przeprowadzona w ciągu jednego dnia, w sobotę – 5 października w godzinach 10-18.
Gra zespołowa (dla grup od 2 do 5 osób), skierowana w sumie od 150 do 250 osób. W tym także do osób z niepełnosprawnościami.
Należy uwzględnić rejestrację drużyn, zliczanie punktów zdobytych przez poszczególne drużyny, zakończenie gry.
Wszystkie punkty pełnią funkcję początku i końca – gracze będą mogli zacząć i zakończyć grę w dowolnej pracowni (rejestracja i zapis wyniku gry na każdym punkcie).
Rozciągnięcie gry w czasie, brak finałowego miejsca.
Na każdym punkcie testowane inne umiejętności związane z technologicznymi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Gra wykorzystująca: umiejętność wyszukiwania informacji w sieci, wykorzystująca technologię cyfrową, pracę grupową (zadania będą wymagały współpracy przynajmniej 2 osób), łamanie szyfrów, zadania narracyjne, szukanie schowanych przedmiotów.

Niespełnienie ww. warunków będzie skutkować wykluczeniem oferenta z postępowania.

Kryteria dodatkowe - punktowane:
Cena: 30 %
Doświadczenie: 30%
Koncepcja: 40%

W ofercie poza wyceną (uwzględniającą poszczególne elementy zamówienia) proszę dołączyć koncepcję gry oraz dokumenty potwierdzenie doświadczenie.
W przypadku pytań dotyczących wytycznych oraz realizacji samego zamówienia prosimy o kontakt droga elektroniczną na adres: iretko@um.warszawa.pl.
Termin realizacji zamówienia: do 5 października 2013 roku
Kryterium oceny ofert:

Potwierdzeniem Państwa zainteresowania współpracą będzie przysłanie oferty do 9 września 2013 r. na adres iretko@um.warszawa.pl

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_gra.pdf, file size: 610.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  informacja o projekcie
  (plik: informacja_o_projekcie.doc, file size: 236.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  opis sprzętu
  (plik: opis_sprzetu.doc, file size: 179 KB)
  Pobierz