Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot.opracowania projektu graficznego i wykonania 2 roll upów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 3 marca 2014 - 11:04, ejozwiak

W związku z realizacją przez m.st. Warszawę Programu Warszawska Karta Rodziny, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:

1. Opracowanie projektu graficznego i wykonanie:
-  1 roll-up zawierającego logotyp m.st. Warszawy pn. „Zakochaj się w Warszawie Rodzinnej” oraz dane teleadresowe Biura Pomocy i Projektów Społecznych.  Projekt graficzny zgodny ze katalogiem systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy do pobrania na stronie: http://herb.um.warszawa.pl/?utm_source=um.warszawa.pl&utm_medium=redirect%2B301&utm_campaign=ex%2Bhtaccessv

-  1 roll-up zawierającego wzór graficzny stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Parametry techniczne:
 - rozmiar 85cm x 200 cm
- konstrukcja wykonana z aluminium
- torba transportowa z paskiem naramiennym
- mechanizm napinający
- składany maszt aluminiowy

3. Dostawa 2 roll-up na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

Wymagania techniczne i technologiczne wykonania oznakowania

1. Nadruk na roll-up jednostronny, kolorowy (4+0).
2. Nadruk winien być odporny na zmienne warunki atmosferyczne (nie może pękać i zmieniać barwy).
3. Wykonane i dostarczone przez Wykonawcę roll-up nie mogą różnić się od wcześniej opracowanego i przekazanego projektu graficznego.

Termin realizacji zamówienia:
1 etap - wykonanie projektu i przedstawienie wzoru do akceptacji drogą elektroniczną do dnia 7 marca 2014r.
2 etap – produkcja i dostarczenie przedmiotu zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres do dnia 14 marca 2014r. do godziny 16:00.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena - 70%
2. Doświadczenie w dziedzinie wykonywania zamówień na opracowanie graficzne wraz z wydrukiem – 30%.
 - na podstawie referencji dostarczonych przez Wykonawcę, potwierdzających wykonanie zamówień na opracowanie graficzne wraz z wydrukiem. Za każdą referencję zostanie przyznane po 2 punkty. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
Inne istotne warunki zamówienia:
Wykonawca wykona projekt graficzny z uwzględnieniem pola ochronnego znaku promocyjnego m.st. Warszawy zgodnie z katalogiem systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy.
Projekt graficzny przedmiotu zamówienia podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po akceptacji projektu graficznego Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu roll-up nie wnosząc zmian.
Wykonawca dostarczy przedmiotu zamówienia oraz plik z zatwierdzonym projektem w formacie PDF na nośniku CD do dnia 14 marca 2014r. do godziny 16:00
Uwagi:
Oferent zobowiązany będzie do złożenia faktury za wykonaną pracę w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, płatność nastąpi 21 dni od dnia złożenia faktury.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z referencjami potwierdzającymi rzetelne i właściwe wykonanie usług i czytelnymi podpisami pod formularzem. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać na adres e-mail: ext.abernacka@um.warszawa.pl lub faxem na numer: 22 443 14 42
Termin nadsyłania ofert: 5 marca 2014 r. do godziny 14.00.

 

Załączniki

 1. 1.

  (plik: formularz_oferty.pdf, file size: 218.96 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 709.57 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: naklejka_honorowanie_v3_85x55.pdf, file size: 1372.74 KB)
  Pobierz