Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące cateringu na seminarium

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 13 listopada 2012 - 13:36, agryszka

W związku z organizacją przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy seminarium dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Przygotowanie cateringu w formie bufetu na stojąco dla 280 osób w związku z organizowanym seminarium, które odbędzie się w Warszawie w dniu 14 grudnia 2012 r. w godz.  9:00 – 14:00. Miejsce organizacji seminarium zostanie podane przez Zamawiającego w terminie późniejszym, po wyłonieniu oferenta.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

Dwie przerwy kawowe, z czego:

przerwa pierwsza :

·         napoje gorące: kawa, herbata, dodatki (mleko, cukier, cytryna),

·         napoje zimne: woda gazowana (min. 0,33 l/osobę) i niegazowana (min. 0,33 l/osobę), soki owocowe 3 rodzaje o pojemności 03, - 0,5 l/osobę lub dzbanki,

·         desery: ciasteczka min. 150 g/osobę

przerwa druga:

·         kanapki dekoracyjne (min. 4-5 szt./osobę) mięsne i wegetariańskie,

·         desery: ciasta krojone, świeże owoce,

·         napoje: kawa, herbata, woda, soki owocowe.

 

Termin realizacji zamówienia:  14 grudnia 2012 r.

Kryterium oceny ofert: – cena 100%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

·         Przedstawienie propozycji menu na etapie składania oferty,

·         Przygotowanie dowozu i poczęstunku.

·         Zapewnienie obsługi kelnerskiej wraz ze sprzętem (zastawa porcelanowa, stoły koktajlowe, obrusy, serwetki, sztućce, szkło, dekoracja kwiatowa stołu).

·         Transport wraz z obsługą techniczną, montaż, demontaż, wywóz śmieci.

·         Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładny zakres godzinowy oraz miejsce przygotowania poczęstunku na terenie m.st. Warszawy.

 

Oferta musi zawierać cenę brutto za całość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz propozycję menu.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać do dnia 15 listopada 2012 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu) na adres mailowy: ajazwinska@um.warszawa.pl lub faxem na numer: +48 22 443 14 42 lub osobiście  w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2 p. 6, 00-098 Warszawa w godzinach pracy Biura.

Uwagi:

Dopuszcza się zamówienia uzupełniające.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zap_ofertowe_catering.pdf, file size: 55.09 KB)
    Pobierz