Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 4 marca 2014 - 12:05, kmirgos

W ramach projektu pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Usługę dostawy artykułów biurowych w ramach projektu pt. CONSENSIO platforma współpracy trójstronnej   Decent Work – Poland, współfinansowanego w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

w formie załącznika nr 1

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena brutto oferty – 100%

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 07 kwietnia 2014 r.

 

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy przygotować
w wersji elektronicznej i przesłać na adres e-mail kgryglewski@um.warszawa.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2014 r. do godziny 12.00.

 

Inne istotne warunki zamówienia:

.

 1. Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.
 2. Umowa zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana
  w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
 4. Dostawa nastąpi na adres: ul. Niecała 2 w Warszawie wraz z wniesieniem
  do wskazanych pomieszczeń.
 5. Ilości mogą ulec zmianie.

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy/opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_art_biurowe.pdf, file size: 1584.78 KB)
  Pobierz