Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące druku ulotek

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 10 marca 2014 - 12:51, msadurska

Zapytanie ofertowe dotyczące druku ulotek dotyczących rejestracji placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


Na oferty czekamy do 13 marca 2014r. do godz. 12.00

Ulotki skierowane są do rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz do przedsiębiorców, którzy prowadzą lub będą prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3.
Ulotki opatrzone są logiem m.st. Warszawy. Logo i treść informacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia:
Dostarczenie zamówienia w terminie do 18 marca 2014r.

Kryterium oceny ofert - cena 100%

Inne istotne warunki zamówienia:
Oferta powinna zawierać koszty wykonania ulotek oraz dostarczenie ich do Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Zapłata ceny nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni  od daty złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy, przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturze VAT, w zamówieniu.

Oferty prosimy dostarczyć do 13 marca 2014r. do godz. 12.00 faksem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ipietrzyk@um.warszawa.pl

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 273.99 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ulotka - rodzice
  (plik: zlobki.rodzice.a5.2.pdf, file size: 100.72 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  ulotka - przedsiębiorcy
  (plik: zlobki.przedsiebiorcy.a5.pdf, file size: 93.39 KB)
  Pobierz