Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące materiałów konferencyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 13 listopada 2013 - 15:56, kmirgos

W ramach projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”


Informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu i dostawie do siedziby Zamawiającego materiałów konferencyjnych (torby papierowe + zestawy do pisania)

1.  Torby papierowe:

 • nadruk: czarnobiały umiejscowiony z dwóch stron torby;
 • uchwyt: skręcony, papierowy sznurek dodatkowo wzmocniony od środka;
 • nie wymaga się dodatkowego wzmocnienia spodu torby;
 • papier brązowy prążkowany.

2. Zestaw do pisania musi zawierać długopis z niebieskim wkładem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu i dostawie do siedziby Zamawiającego materiałów konferencyjnych, wg poniższej specyfikacji:

 

 

1.       Papierowe torby z uszami:

Ø      kolor: brązowy,

Ø      wymiary: ok. 20 cm x30 cm, szerokość podstawy 8 cm,

Ø      nadruk: logotypy unijne,

Ø      liczba: 100 sztuk.

 

2.       Drewniany zestaw do pisania, pakowany w pojedynczy kartonik w skład którego wchodzi:

Ø      drewniane etui na długopis i ołówek;

Ø      drewniany długopis wyposażony w metalowe aplikacje w kolorze srebra, z obrotowym mechanizmem i niebieskim, metalowym wkładem;

Ø      drewniany automatyczny ołówek o grubości grafitu 0,50 mm, wyposażony w metalowe aplikacje w kolorze srebra.

 

Parametry zestawu do pisania:

 

Ø      kolor: brązowy

Ø      wymiary etui: ok. 17 x 5,8 x 2,4

Ø      grawer na etui, długopisie i ołówku: logotypy unijne

Ø      liczba: 100 sztuk

 

KRYTERIA OCENY OFERT :

 

1.       Cena - 100% (maksymalnie 100 pkt)

 

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami zgodnie
z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonymi w dokumencie „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

2.       Zamawiający dopuszcza możliwość nieznacznej różnicy rozmiarów poszczególnych materiałów promocyjnych, w zakresie +/- 0,5 cm.

3.       Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

4.       Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

5.       Oferta powinna być podpisana.

6.       Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego
z opisem przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT. Oferta powinna zawierać również koszt jednostkowy poszczególnych materiałów konferencyjnych.

7.       Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wniesie go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w godz. 8.00-16.00.

8.       Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych
w przedmiocie zapytania ofertowego.

9.       Umowa z Wykonawcą zostanie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

10.    Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zamówienia.  

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 21 listopada 2013 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wskazanego terminu w uzgodnieniu z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego, w tym w szczególności zmian wynikających z konieczności prawidłowej realizacji projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę na wzorze Formularza ofertowego prosimy przesłać do dnia 15 listopada 2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres faber@um.warszawa.pl lub faxem na numer:
22 443 14 42.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_materialy_konferencyjne.pdf, file size: 735.1 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik
  (plik: zal_1_formularz_oferty.doc, file size: 142 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Informacja uzupełniająca
  (plik: informacja_uzupelniajaca_do_zapytania_ofertowego_14_11_13.pdf, file size: 59.1 KB)
  Pobierz