Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące produkcji toreb filcowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 6 listopada 2013 - 15:38, kmirgos

W ramach projektu pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland


 

Informacja uzupełniająca:

Dopuszcza się możliwość zapięcia torby na suwak lub w innej formie. Możliwy jest również brak zamieszczenia zapięcia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie toreb filcowych w ramach projektu pt. CONSENSIO platforma współpracy trójstronnej   Decent Work – Poland, współfinansowanego w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie, w tym opracowanie graficzne toreb filcowych

wymiary:  40 x 30 x 10 cm, ± 2 cm na każdym wymiarze, tak aby mieściła wewnątrz dokumenty formatu A4;

ilość: 150 szt;

z możliwością zapięcia (nap);

z uchwytem wyciętym w górze torby (nad zapięciem);

kolor melanż szary z możliwością włączenia elementów w innym kolorze w elementy typu: boki torby, obszycia uchwytu, ewentualne patki zamykające, możliwe kolory do włączenia: zielony, pomarańczowy, niebieski;

szycia w kolorze materiału głównego;

z kieszonką na komórkę, wewnątrz torby;

grubość filcu min. 4 mm,

z wszywką materiałową wewnątrz torby z oznaczeniami unijnymi (tytuł projektu, logo Innovation Norway, Logo Norway Grants, znak promocyjny m.st. Warszawy, oznakowanie wg wzoru).

 

 

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena brutto oferty – 50%
 2. Ocena walorów użytkowych i estetycznych torby, na podstawie przedstawionego egzemplarza próbnego  – 50%

 

Termin realizacji zamówienia: 21.11.2013 r.

 

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z projektem graficznym dwóch toreb i 1 egzemplarz próbny, spełniający opis przedmiotu zamówienia, należy przygotować i dostarczyć na adres Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, p.11, 00-098 Warszawa  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2013 r. do godziny 15.00. Obowiązuje data wpływu do BPiPS.

 

 

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający po podpisaniu umowy o wykonanie toreb filcowych przekaże Wykonawcy niezbędną dokumentację i oznaczenia projektowe.
 2. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 i Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy. Logotypy do pobrania: www.herb.um.warszawa.pl, http://ekstranett.innovasjonnorge.no/Profilprogram_fs/English/Logo_inber.pdf

http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Toolbox-for-programmes/Communication-templates/Logos

 1. Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.
 2. Umowa zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
 4. Dostawa nastąpi na adres: ul. Niecała 2 w Warszawie wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń.
 5. Dopuszcza się możliwość zamówień uzupełniających.

 

 

Osoba do kontaktu: Dorota Pietkiewicz tel. 22 443 14 78, e-mail dpietkiewicz@um.warszawa.pl

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skmbt_c284e13110616230.pdf, file size: 1185.04 KB)
  Pobierz