Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu 2 naklejek - Program Warszawska Karta Rodziny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 5 grudnia 2013 - 14:08, pzygadlo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu 2 naklejek - Program Warszawska Karta Rodziny


 W związku z realizacją przez m.st. Warszawę Programu Warszawska Karta Rodziny, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:

1. Opracowanie projektu graficznego dwóch naklejek zgodnie z załączonymi wzorami graficznymi z jednostronną powierzchnią klejącą w formacie : 54mm x 85 mm. Naklejki powinny mieć kształt prostokąta w poziomie oraz nadruk w orientacji poziomej.  Szata graficzna naklejek będzie zgodna ze katalogiem systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy do pobrania na stronie: http://herb.um.warszawa.pl/?utm_source=um.warszawa.pl&utm_medium=redirect%2B301&utm_campaign=ex%2Bhtaccessv
Wzór naklejki 1 stanowi załącznik do Regulaminu przystąpienia do współpracy w ramach Programu „Warszawska karta Rodziny” – Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 5265/2013 z dnia 2 grudnia 2013r. Wzór naklejki 2 stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wydruk naklejki zgodnie z następującymi danymi:
 - format: 54 mm x 85 mm;
 - folia samoprzylepna;
 - nadruk jednostronny kolorowy naklejki 1 – z substancją klejącą po stronie nadruku (4+0) sztuk 250;
 - nadruk jednostronny kolorowy naklejki 1 – z substancją klejącą po przeciwnej stronie niż nadruk sztuk 250.
- nadruk jednostronny kolorowy naklejki 2 – z substancją klejącą po stronie nadruku (4+0) sztuk 50;
 - nadruk jednostronny kolorowy naklejki 2 – z substancją klejącą po przeciwnej stronie niż nadruk sztuk 50.

3. Dostawa pełnego nakładu naklejek na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

Zgodnie z zapisami ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego

Wymagania techniczne i technologiczne wykonania oznakowania

1. Naklejka powinna być wykonana z folii samoprzylepnej o jakości gwarantującej dobrą przyczepność do materiałów o chropowatej powierzchni, szyby, witryny  sklepu i innych miejsc użyteczności publicznej oraz do materiałów o gładkiej powierzchni bez ryzyka uszkodzenia jej powłoki.
2. Przyklejona naklejka winna być odporna na zmienne warunki atmosferyczne (nie może pękać i zmieniać barwy).
3. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia instrukcji zawierającej warunki naklejania i zdejmowania naklejki.
4. Wykonane naklejki dostarczone przez Wykonawcę nie mogą różnić się od wcześniej opracowanego i przekazanego projektu.

Termin realizacji zamówienia:
1 etap - wykonanie projektu i przedstawienie wzoru do akceptacji drogą elektroniczną.

2 etap - wydruk i dostarczenie prototypu naklejki na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

3 etap - wydruk i dostarczenie pełnego nakładu 600 sztuk naklejek na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy po wcześniejszej akceptacji zamawiającego do dnia 20 grudnia 2013r. wraz z prototypem naklejki oraz plik z zatwierdzonym projektem przez Zamawiającego w formacie PDF na nośniku CD.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena - 70%
2. Doświadczenie w dziedzinie wykonywania zamówień na opracowanie graficzne wraz z wydrukiem – 30%.
 - na podstawie referencji dostarczonych przez Wykonawcę, potwierdzających wykonanie zamówień na opracowanie graficzne wraz z wydrukiem.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.Za każdą referencję zostanie przyznane po 2 punkty. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt.
Inne istotne warunki zamówienia:
Wykonawca wykona projekt graficzny z uwzględnieniem pola ochronnego znaku promocyjnego m.st. Warszawy zgodnie z katalogiem systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy.
Projekt graficzny przedmiotu zamówienia podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po akceptacji projektu graficznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji próbny wydruk (prototyp). Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu ulotki nie wnosząc zmian.
Wykonawca dostarczy prototyp, pełen nakład przedmiotu zamówienia oraz plik z zatwierdzonym projektem w formacie PDF na nośniku CD i fakturę do siedziby Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.
Oferent zobowiązany będzie do złożenia faktury za wykonaną pracę w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2 do dnia 20 grudnia 2013 roku, płatność nastąpi do 31.12.2013 r.
Ofertę prosimy przesłać:
Faxem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres: ext.abernacka@um.warszawa.pl albo złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, pok. nr 7.
Termin nadsyłania ofert: 11.12.2013 r. do godziny 14.00.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skmbt_c284e13120514230.pdf, file size: 888.6 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wzór naklejki 2
  (plik: naklejka_honorowanie_v2.pdf, file size: 1376.06 KB)
  Pobierz