Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące publikacji artykułu prasowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 29 marca 2013 - 9:29, lwieczorek

Zapytanie ofertowe dotyczy publikacji artykułu prasowego na temat projektu „Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe dotyczy publikacji artykułu prasowego na temat projektu „Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w gazecie lokalnej ukazującej się na terenie miasta stołecznego Warszawy przekazywanej bezpłatnie mieszkańcom. Artykuł zostanie opublikowany raz w miesiącu w kwietniu, maju i czerwcu 2013 roku.

Treść artykułu prasowego (Załącznik 1) zawiera 4100 – 4150 znaków bez spacji, jest opatrzona logami zgodnymi z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, miasta stołecznego Warszawy, projektu „Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona”, Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”. Loga i treść informacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 14.06.2013 roku.

Kryteria oceny ofert :

  1. Cena  - 50%
  2. Nakład – 50%.

 

Oferta powinna zawierać wycenę netto i brutto zamieszczenia trzech artykułów w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu 2013 r.

 

Ofertę prosimy przesłać:

- pocztą na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,

- faksem na numer: 022 443 14 42

- pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: lwieczorek@um.warszawa.pl

Do 05.04.2013 roku do godziny 12:00

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz