Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy materiałów biurowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 6 marca 2014 - 12:36, kmirgos

W ramach projektu pt. „Co – dzienny opiekun w Warszawie”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na dostawie artykułów biurowych w ramach projektu pt. „Co – dzienny  opiekun w Warszawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego. 

Opis przedmiotu zamówienia:

w formie załącznika nr 1

Kryteria oceny ofert:
1. Cena brutto oferty – 100%

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 21 marca 2014 r.

Termin i sposób składania ofert:
Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy przygotować
w wersji elektronicznej i przesłać na adres e-mail: ihalik@um.warszawa.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2014 r. do godziny 12.00.

Inne istotne warunki zamówienia:
.
1. Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.
2. Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
3. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wniesie go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w godz. 8.00-16.00.
5. Ilość poszczególnych artykułów może ulec zmianie.

 

Załączniki:
1. Formularz oferty/opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_art_biurowe.pdf, file size: 816.81 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_1_formularz_oferty.doc, file size: 122 KB)
  Pobierz