Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku 10 000 sztuk ulotek

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 19 marca 2014 - 10:59, ejozwiak

.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania:

1. druku 5 000 sztuk ulotek  pn. Jak zarejestrować żłobek i klub dziecięcy
2. druku 5 000 sztuk ulotek  pn. Drogi Rodzicu, sprawdź
Projekt ulotek jest opatrzony logiem miasta stołecznego Warszawy.
Logo i treść informacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

 

Dane techniczne ulotek:

-format A5 (148x210 mm)
-papier kreda 150 gr.
-druk dwustronny  pełnokolorowy 4+4 cmyk

Termin realizacji zamówienia:
Dostarczenie zamówienia w terminie do 27.03.2014r.
Kryterium oceny ofert – 100 % cena brutto oferty

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Oferta powinna uwzględniać koszty wykonania ulotek oraz dostarczenia ich do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,  00-098 Warszawa.
Zapłata ceny nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturze VAT, w zamówieniu.

 

Ofertę prosimy dostarczyć faksem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ipietrzyk@um.warszawa.pl
Do 24.03.2014 roku do godziny 12:00

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe_ulotki.pdf, file size: 284.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zlobki.rodzice.a5.2.pdf, file size: 100.72 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zlobki.przedsiebiorcy.a5.pdf, file size: 93.39 KB)
  Pobierz