Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali na seminarium

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 13 listopada 2012 - 13:23, agryszka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


wynajem sali konferencyjnej w dniu 14 grudnia 2012 r. w godz. 8.30-14.30 na minimum 270 osób, spełniającej następujące kryteria:

a) lokalizacja – w obszarze administracyjnym m.st.Warszawa, łatwy dostęp do komunikacji miejskiej

b) godziny wynajęcia sali - od 8.30 do 14.30,

c) wyposażenie sali: sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia

konferencji dla około 270 osób (nagłośnienie, mikrofon bezprzewodowy 4 szt., ekran,

projektor multimedialny oraz laptop), łącze internetowe (stałe/wi-fi),

d) ustawienie sali: stół prezydialny na 3osoby oraz miejsca siedzące dla pozostałych

uczestników konferencji (ustawienie teatralne),

e) zabezpieczenie obsługi technicznej sali i sprzętu,

f) miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej, albo dostęp do szatni

g) udostępnienie pomieszczeń w pobliżu sali na zamówioną przez Zamawiającego usługę cateringową,

h) sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są konferencje/seminaria,

i) wykonawca, w ramach opłat za wynajem, ma obowiązek utrzymać pomieszczenia
w czystości i porządku.

 

Termin realizacji zamówienia: 14 grudnia 2012 r. w godz. 8.30-14.30

Kryterium oceny ofert: cena 100 %

 

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesłać do dnia 15 listopada 2012 do godziny 10.00 (decyduje data wpływu). na adres mailowy agryszka@um.warszawa.pl lub faxem na numer:
+48 22 443 14 42 lub osobiście w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2 p. 6, Warszawa.

Uwagi:
Oferta musi zawierać cenę brutto za całość wykonanego przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się zamówienia uzupełniające.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapytanie_sala.pdf, file size: 45.09 KB)
    Pobierz