Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia asystenta koordynatora projektu.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 13 listopada 2012 - 11:26, kmirgos

W ramach projektu pn.: „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W związku z realizacją projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań związanych z organizacją i monitoringiem szkolenia „Akademia Rzemiosł Artystycznych” w ramach projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zakres prac obejmuje:

 

a)       zadania związane z organizacją szkolenia, w tym m.in.: prowadzenie dokumentacji uczestników, przygotowanie na każdy dzień szkoleniowy listy obecności uczestników, kontakt z uczestnikami, współpraca z firmą cateringową;

b)      wizyty monitorujące w miejscu organizacji szkolenia w okresie listopad – grudzień (zajęcia odbywają się co tydzień, w soboty i niedziele, w godz. 9.00 – 16.00);

c)       współpracę z Koordynatorem projektu, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych, innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy oraz Partnerem projektu tj. Ogólnopolskim Cechem Rzemieślników Artystów;

d)      inne prace związane z realizacją projektu.

 

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2012 r.

 

Kryteria oceny ofert :

 

 1. Cena  - 50 % (maksymalnie 50 pkt)
 2. Rozmowa kwalifikacyjna – 50% (maksymalnie 50 pkt)

 

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Do oferty należy dołączyć CV.
 3. Wymagania niezbędne wobec potencjalnych oferentów:
 • wykształcenie średnie;
 • dyspozycyjność w okresie realizacji zadania;
 • umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja i koordynacja pracy.

 

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przesłać do dnia 16 listopada 2012 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres faber@um.warszawa.pl lub faxem na numer 022 443 14 42 albo złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych (ul. Niecała 2, I piętro, pokój 7).

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc131112.pdf, file size: 47.38 KB)
  Pobierz