Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na umowe zlecenie osoby do uruchomienia i obsługi strony www programu Warszawska Karta Rodziny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 4 listopada 2013 - 13:43, ejozwiak

W związku z realizacją przez m.st. Warszawę Programu Warszawska Karta Rodziny, poszukujemy osoby na stanowisko: uruchomienia i obsługi strony internetowej Programu Warszawska Karta Rodziny.


Zapytanie ofertowe
(Niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku
i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP)

W związku z realizacją przez m.st. Warszawę Programu Warszawska Karta Rodziny, poszukujemy osoby na stanowisko: uruchomienia i obsługi strony internetowej Programu Warszawska Karta Rodziny.

Zakres obowiązków na stanowisku:
- administrowanie oraz wsparcie i doradztwo techniczne w budowie struktury funkcjonalności strony internetowej Programu,
- umieszczenie na stronie treści merytorycznych związanych z Programem
- umieszczenie informacji dla adresatów Karty Młodego Warszawiaka, m.in. dotyczących procedury uzyskania Karty Młodego Warszawiaka, korzystania z obiektów użyteczności publicznej Miasta włączonych do Programu,
- umieszczenie informacji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, instytucjami kultury oraz przedsiębiorcami, które zechcą włączyć się do Programu,
- nadzór nad uruchomieniem strony internetowej.

Wymagania konieczne na stanowisku:
• wyższe wykształcenie,
• doświadczenie w pracy w zakresie budowania i obsługi stron internetowych,
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
• znajomość tematyki związanej z warszawską polityką społeczną na rzecz rodzin,

Wymagania pożądane na stanowisku:
• umiejętność obsługi CMS dla stron internetowych,
• znajomość narzędzi komunikacji,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• dobra komunikatywność,
• sumienność,
• dyspozycyjność.

Termin realizacji zadania:
15 listopada – 31 grudnia 2013

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
• dokumentacja i działania będą się odbywały na terenie administracyjnym m.st. Warszawy,

Kryteria oceny:
• rozmowa kwalifikacyjna oparta na kryteriach:
- doświadczenie w obsłudze technologii cyfrowych – 40% wartości oceny,
- wiedza w zakresie warszawskiej polityki społecznej na rzecz rodzin   - 40% wartości oceny,
- kompetencje interpersonalne, w tym komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny.

Miejsce i termin składania ofert
Curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres mailowy ejozwiak@um.warszawa.pl lub faksem 22 443 14 42 do dnia 8 listopada 2013 roku do godziny 14:00 (decyduje data wpływu).

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 586.1 KB)
    Pobierz