Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczy publikacji artykułu prasowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 15 lutego 2013 - 14:38, lwieczorek

Zapytanie ofertowe dotyczy publikacji artykułu prasowego na temat projektu „Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe dotyczy publikacji artykułu prasowego na temat projektu „Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w gazecie lokalnej ukazującej się na terenie miasta stołecznego Warszawy przekazywanej bezpłatnie mieszkańcom.

Treść artykułu prasowego (Załącznik 1) zawiera 4100 – 4150 znaków bez spacji, jest opatrzona logami zgodnymi z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, miasta stołecznego Warszawy, projektu „Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona”, Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”. Loga i treść informacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 

Termin realizacji zamówienia:

W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub zamówienia.

Kryteria oceny ofert :

 1. Cena  - 50%
 2. Nakład – 50%.

Oferta powinna zawierać wycenę netto i brutto zamieszczenia artykułu.

Ofertę prosimy przesłać:

- pocztą na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,

- faksem na numer: 022 443 14 42

- pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: lwieczorek@um.warszawa.pl

 

Do 20.02.2013 roku do godziny 12:00

Załączniki

 1. 1.

  (plik: zapytanie_ofertowe_publikacja_artykulu.pdf, file size: 50.53 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: artykul_do_publikacji.pdf, file size: 92.93 KB)
  Pobierz