Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na aktualizację oraz wydruk i dostarczenie plakatów, ulotek i folderów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 9 kwietnia 2013 - 14:59, lwieczorek

Zapytanie ofertowe na aktualizację oraz wydruk i dostarczenie plakatów, ulotek i folderów projektu Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

- Aktualizacja zmian w tekście (korekta tekstu) projektu graficznego plakatu, ulotki i folderu. Projekt graficzny zrobiony jest w programie Adobe InDesign CS6.

- Wydruk plakatów w formacie A2 – 400 szt. Wydruk offsetowy, jednostronny, kolorowy (4/0 CMYK) na papierze kredowanym, błyszczącym, gramatura 200 g.

- Wydruk ulotek w formacie A6 – 1000 szt. Wydruk offsetowy, jednostronny, kolorowy (4/4 CMYK) na papierze kredowanym, błyszczącym, gramatura 200 g.

- Wydruk folderów o formacie A5 – 1000 szt. – Wydruk offsetowy, dwustronny, kolorowy (4/4 CMYK) na papierze kredowanym, błyszczącym, gramatura 200 g, okładka gramatura 250 g.

- Dostarczenie ww materiałów  (po 4 szt. plakatów, po 25 szt. ulotek i 20 szt. folderów) do 18 ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy i 18 urzędów dzielnic m.st. Warszawy a pozostałe do siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2,  do pok. Nr 21. w godzinach 8.00-16.00

W załączeniu znajduje się projekt graficzny plakatu, ulotki i folderu oraz tabela potwierdzająca ich dostarczenie stanowiąca załącznik numer 1. Zamawiający musi zaakceptować projekt graficzny plakatu, ulotki oraz folderu przed ich wydrukiem.

Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania zamówienia lub umowy.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Projekt „Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferta powinna uwzględniać koszty druku i dostarczenia do wymienionych miejsc zgodnie z załącznikiem nr. 1 Tabela potwierdzająca dostarczenie plakatów, ulotek i folderów. Dopuszcza się wysyłkę pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.

Zapłata ceny nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturze VAT lub w zamówieniu bądź w umowie.

Ofertę prosimy dostarczyć na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa,

faksem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: lwieczorek@um.warszawa.pl

Do 12.04.2013 roku do godziny 12:00

Załączniki

 1. 1.
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: ulotka_a6.pdf, file size: 2204.69 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: plakat_a2_rev.pdf, file size: 2299.65 KB)
  Pobierz
 5. 5.

  (plik: folder.pdf, file size: 3697.9 KB)
  Pobierz