Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu graficznego i wydruk ulotek.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 10 września 2013 - 13:45, kmirgos

W ramach projektu pn.: „ERUDIO – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących”.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:

1.        Opracowanie projektu graficznego na:

                - ulotkę rekrutacyjną w formacie A5,

                - ruchomy elektroniczny plakat projektu o następujących parametrach:

              a) rozdzielczość: 1280 × 610 pikseli;

                - format pliku .avi;

                - kompresja kodek XviD;

                - stopień kompresji od 2 do 5;

                - max. prędkość 25 klatek/s;

                - długość do 30 sekund; wyświetlany na nośnikach zamieszczonych w komunikacji miejskiej oraz w dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców.

 

2.        Wydruk ulotki rekrutacyjnej o następujących parametrach:

                - format: A5;

                - papier kreda błysk 150gr.;

                - kolor 4x4;

                - druk dwustronny;

                - sztuk 1000.

 

Kampania promocyjno-rekrutacyjna jest skierowana do mieszkańców Warszawy, którzy są zatrudnieni i chcą z własnej woli podnieść swoje kwalifikacje poprzez kurs języka angielskiego, zakończony egzaminem, lub poprzez kurs komputerowy ECDL, zakończony egzaminem.

 

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2013 r.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100%

 

Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca wykonana przedmiot zamówienia przy zachowaniu oznakowania zgodnego z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Projekty graficzne przedmiotu zamówienia, tj. plakatu elektronicznego i ulotki, podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez zamawiającego. Po akceptacji projektu graficznego wykonawca przekaże zamawiającemu do akceptacji próbne wydruki ulotki.

Wykonawca dostarczy wykonane zadanie 2 do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-980 Warszawa.

Materiały graficzne w wersji elektronicznej wykonawca dostarczy na nośniku CD do Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
ul. Niecała 2, 00-980 Warszawa.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i rekrutacji do projektu pn.: „ERUDIO – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących”, prowadzonego przez m.st. Warszawę, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21-dniowym terminem płatności.

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-980 Warszawa (liczy się data wpływu),

faxem na numer: 22 443 14 42

lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ajankowska@um.warszawa.pl

Termin nadsyłania ofert: 16.09.2013 do godziny 14:00.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: skmbt_c28013091013220.pdf, file size: 532.74 KB)
    Pobierz