Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 150h konsultacji w zakresie dostępności cyfrowej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 16 września 2020 - 15:39, dkonczyk

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych.


 

 

Na przedmiot zamówienia składa się prowadzenie bieżących konsultacji dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, dotyczących dostępności stron internetowych zgodnie z WCAG 2.1. W szczególności w obszarach tj.:

 • weryfikacja wytworzonej w ramach projektów cyfrowych dokumentacji, pod kątem zabezpieczenia zagadnień związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej;
 • konsultowanie kwestii dostępności cyfrowej miejskich stron internetowych oraz wypracowywanie i rekomendowanie alternatywnych rozwiązań dla zapewniania dostępności w realizowanych projektach nowych stron internetowych;
 • wsparcie merytoryczne zamawiającego w zakresie zapewniania dostępności cyfrowej podczas spotkań z wykonawcami stron internetowych;
 • ocena zgodności z wytycznymi dostępności cyfrowej (WCAG 2.1) wybranych elementów stron internetowych;
 • opiniowanie zagadnień dotyczących zapewnienia dostępności cyfrowej na stronach internetowych, w tym sporządzanie pisemnych opinii.

Powyższe punkty będą realizowane w miejscu wskazanym przez zamawiającego, na terenie Warszawy oraz zdalnie, w łącznym maksymalnym wymiarze 150 godzin.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe - plik skanowany
  (plik: skan_zapytania.pdf, file size: 2243.02 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: 1._formularz_zapytania.doc, file size: 94 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz ofertowy
  (plik: 2._formularz_ofertowy.doc, file size: 92.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Klauzula RODO
  (plik: 6._klauzula_rodo.pdf, file size: 1292.99 KB)
  Pobierz