Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe w ramach umowy zlecenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 24 grudnia 2013 - 12:28, psliwowski

.


Urząd m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w ramach umowy zlecenia na przygotowanie wniosku aplikacyjnego o fundusze zewnętrzne oraz koordynacji wdrożenia systemu nawigacji dostosowanego do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Zakres obowiązków na stanowisku:

1. przygotowanie wniosku aplikacyjnego o fundusze zewnętrzne dotyczącego wdrożenia systemu nawigacji dostosowanego do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku, 
2. współpraca przy wdrażaniu systemu mikrolokalizacji dostosowanego do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku,
3.  współpraca z jednostkami miejskimi oraz podmiotami zewnętrznymi przy realizacji zakresu obowiązków wskazanych w pkt  1 oraz pkt 2,
4. weryfikacja wdrożonego systemu mikrolokalizacji dostosowanego do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Wymagania konieczne na stanowisku:
• wykształcenie wyższe magisterskie,
• minimum 6 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
• minimum 5 miesięczne doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

Wymagania pożądane na stanowisku:
• znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• dobra organizacja i koordynacja pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• dobra komunikatywność,
• sumienność,
• dyspozycyjność, w okresie realizacji zadania w godzinach pracy Urzędu m.st. Warszawa (poniedziałek – piątek, 8:00 – 16:00),
• doświadczenie w pracy i/lub w kontakcie z osobami z niepełnosprawnymi.

Termin realizacji zadania:
Od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2014 r.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
• dokumentacja i działania będą się odbywały na terenie administracyjnym m.st. Warszawy,
• z dniem zapłaty prawa autorskie zostaną przeniesione na zleceniodawcę,
• prosimy o przedstawienie oferty cenowej w kwocie brutto,

Kryteria oceny:
• Doświadczenie i znajomość tematyki – 50%,
• Cena – 50%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty zawierające CV z dokładnie opisanym doświadczeniem zawodowym pozwalającym zweryfikować rodzaj wykonywanych zadań należy przesłać na adres mailowy krasinska@um.warszawa.pl  lub faksem 22 443 14 42 do dnia 30.12.2013 r.  do godziny 14.00 (decyduje data wpływu).

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapytanie.pdf, file size: 593.05 KB)
    Pobierz