Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zatrudnienie informatyka do obsługi strony internetowej projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 21 grudnia 2012 - 13:46, lwieczorek

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie informatyka do obsługi strony internetowej projektu Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie informatyka do obsługi strony internetowej projektu Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty.

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na  :

1)     administrowanie strony internetowej projektu;

2)     wprowadzanie zmian w treści strony;

3)     współpraca z kierownikiem projektu w zakresie treści zawartych na stronie internetowej;

4)     stała współpraca z naczelnikiem wydziału ds. osób niepełnosprawnych i seniorów, kierownikiem projektu i innymi osobami realizującymi projekt.

 

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 30 września 2014 r.

Kryteria oceny ofert :

  1. Cena  - 100 %.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Wymagania konieczne:

- wykształcenie związane z grafiką komputerową,

- minimum roczne doświadczenie w pracy związanej z projektowaniem stron internetowych,

- minimum sześć miesięcy doświadczenia zawodowego we współpracy z jednostkami administracji publicznej,

- dyspozycyjność w okresie realizacji zadania.

Oferta powinna zawierać wycenę brutto kwoty za godzinę wykonywanej pracy.

Do oferty należy dołączyć CV z dokładnie opisanym doświadczeniem zawodowym pozwalającym zweryfikować rodzaj wykonywanych zadań oraz zeskanowane i potwierdzone własnoręcznym podpisem dokumenty potwierdzające zatrudnienie.

 Ofertę prosimy przesłać:

- pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,

- faksem na numer: 022 443 14 40

- pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: lwieczorek@um.warszawa.pl

 Do 02.01.2013 roku do godziny 12:00

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapytanie_ofertowe_informatyk.pdf, file size: 59.86 KB)
    Pobierz