Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

ZMIENIONE zapytanie ofertowe dot. wydruku materiałów konferencyjnych.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 4 grudnia 2014 - 16:17, msadurska

Realizacja zamówienia w ramach projektu pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland.


Zmiany w  Zapytaniu  Ofertowym dotyczącym  wydruku  materiałów konferencyjnych:

 

Zamawiający wprowadził następujące zmiany w Zapytaniu ofertowym w zakresie:

 

Zmiana Opisu przedmiotu zamówienia:

 

1. Pkt. II.6 – surowiec:  Poliester i/lub akryl i/lub bawełna
                         oznakowanie:  usunięto zapis „Nie dopuszcza się umieszczenia oznakowania producenta”

 

2. W pkt. 6:  Wydłuża się termin składania ofert  do  dnia  09. grudnia 2014  do  godz. 15.00

 

3. W  pkt. 7 -  dodano  punkt h. Dopuszcza się zmianę w zakresie zmniejszenia asortymentu przedmiotu zamówienia.

 

4. Zmianie ulega formularz ofertowy w zakresie wyszczególnienia cen poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.

 

 

  

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Realizacja usługi polegającej na wykonaniu materiałów konferencyjnych – upominków oraz tablicy pamiątkowej w ramach konferencji podsumowującej projekt pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland, współfinansowanego w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy
i dialogu trójstronnego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 

Zakres zadań Wykonawcy

 

I. Przygotowanie projektu graficznego materiałów konferencyjnych

 

I.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekty graficzne zawierające sposób oznakowania przedmiotu zamówienia w ciągu dwóch dni od dnia podpisania umowy.
I.2. Zamawiający ma prawo do weryfikacji układu tekstu i szaty graficznej materiałów oraz do zgłoszenia uwag w ciągu jednego dnia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.

 

II. Przygotowanie materiałów konferencyjnych

 

II.1. Druk materiałów informacyjnych

 

a)  Wykonawca zrealizuje opracowanie graficzne, skład, korektę i druk materiałów informacyjnych zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 

Dane dotyczące materiałów informacyjnych
Nakład 160 szt.
Format  A4
Papier druk cyfrowy, papier 120 g,
Objętość 5  kartek na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego 
Kolor full-color 4+4
Oprawa  brak
Oznakowanie Tytuł projektu, informacja o współfinansowaniu, logotypy: Norway Grants, Innvation Norway, logo Zamawiającego

 

II.2. Teczki
a) Wykonawca dostarczy teczki na materiały informacyjne zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 

Dane dotyczące teczek
Liczba sztuk  160
Format  A4
Materiał z którego jest wykonana teczka 4+0, skrzydełka, karton jednostronnie powlekany 350 g. +folia matowa 1+ 0, druk offset
Kolor kolor zielony
Inne brak
Oznakowanie Tytuł projektu, informacja o współfinansowaniu, logotypy: Norway Grants, Innvation Norway, logo Zamawiającego
Zawartość Zawartość teczek stanowiły będą materiały wymienione w pkt. II.1. Wykonawca zobowiązany jest do włożenia materiałów do teczek.

 

II.3. Identyfikatory
a) Do zadań Wykonawcy należy wykonanie plastikowych identyfikatorów zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 

Dane dotyczące identyfikatorów
Liczba sztuk  160
Surowiec przezroczysty plastik
Szerokość/wielkość ok. 88 x 62 mm (mieszcząca kartkę formatu B8)
Mocowanie do ubrania Klips
Zawartość Wkładka papierowa, biała z nadrukiem 4+0 z tytułem projektu, logotypami, z napisem: „Warszawa, 19.12.2014 r.” 
Oznakowanie Tytuł projektu, logotypy: Norway Grants, Innvation Norway, logo Zamawiającego

 

II.4. Torby materiałowe
a) Do zadań Wykonawcy należy wykonanie toreb materiałowych reklamowych zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 

Dane dotyczące toreb
Liczba sztuk  160
Surowiec juta
Szerokość/wysokość/grubość ok. 360 mm x 230 mm x 75 mm (boki torby szyte), pozwalająca na umieszczenie teczki w formacie A4
Gramatura 100gr/m2

 

Kolor niebieski, pomarańczowy, zielony
Uchwyt krótki, max. 40 cm
Oznakowanie Nadruk lub metka z oznakowaniem: tytuł projektu, informacja o współfinansowaniu, logotypy: Norway Grants, Innvation Norway, logo Zamawiającego

 

II.5. Ładowarki
b) Wykonawca dostarczy bezprzewodową ładowarkę Bank Energii zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 

Dane dotyczące ładowarek
Liczba sztuk 160
Typ/pojemność Li-lon; ok. 5200 mAh
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem, zabezpieczenie przed przeładowaniem tak
Stan fabrycznie nowa
Napięcie/natężenie 5V/1A
Wymiary ok 87/42/22,5 mm
Waga ok 110 g
Kolor Niebieski, zielony, pomarańczowy
Inne Bateria musi zawierać zestaw standardowych złączy ładowania telefonów komórkowych
Oznakowanie Tytuł projektu, logotypy: Norway Grants, Innvation Norway, logo Zamawiającego
 

 

II.6. Rękawiczki do  obsługi smartfonów
 
a) Do zadań Wykonawcy należy wykonanie rękawiczek do obsługi smartfonów zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 

Dane dotyczące rękawiczek
Liczba sztuk  160
Surowiec Poliester i/lub akryl i/lub bawełna
Wymiary Proporcjonalnie S,M, L 
Charakterystyka Wszyty punkt na kciuku oraz palcu wskazującym pozwalającym na korzystanie za smartfona bez ściągania rękawiczek. Guma ściągająca na wysokości nadgarstka. System umożliwiający dopasowanie rękawiczki do dłoni. Tkanina oddychająca.  
Kolor Czarny lub/i granat lub/i grafit
Oznakowanie logotypy: Norway Grants, Innvation Norway, logo Zamawiającego.

 

II.7. Etui na wizytówki
a) Do zadań Wykonawcy należy wykonanie etui na wizytówki zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 

Dane dotyczące etui na wizytówki
Liczba sztuk  160
Surowiec aluminium
Wymiary ok. 90 x 55 mm 
Charakterystyka wizytownik podwójny na 2 x 10 wizytówek (minimum)

 

Kolor Srebrny/matowy
Oznakowanie logotypy: Norway Grants, Innvation Norway, logo Zamawiającego

 

 

 

II.8. Tablica pamiątkowa
a) Do zadań Wykonawcy należy wykonanie tablicy pamiątkowej zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 

Dane dotyczące tablicy pamiątkowej
Nakład 1 szt.
Format  szerokość 300 mm, wysokość 190 mm, grubość 5 mm
Druk druk  wodoodporny, światłoodporny,  full kolor 4+0
Materiał pleksi przezroczyste, bezbarwne
Kolor full-color 4+0
Inne informacje tablica pamiątkowa będzie umieszczona na fasadzie budynku – wszystkie elementy tablicy muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych
Oznakowanie Tytuł projektu, logotypy: Norway Grants, Innvation Norway, logo Zamawiającego, informacja o  współfinansowaniu

 

b)  Wykonawca wykona otwory na tablicy umożliwiające montaż do fasady budynku. Otwory o średnicy 8-10 mm. wywiercone proporcjonalnie po skrajnych stronach tablicy tak by nie uszkodzić nadrukowanych informacji o projekcie. Wykonawca dostarczy wraz z tablicą komplet do mocowania tablicy na zewnątrz budynku. Komplet mocujący/montażowy (kołki rozporowe) musi składać się
z ozdobnych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Kołek na zewnętrznej stronie tablicy powinien być zakończony mosiężną/ozdobną zaślepką i podkładką zabezpieczającą - techniczne zamocowanie musi uniemożliwiać łatwy demontaż. Pomiędzy tylną ścianką tablicy a fasadą budynku powinna być zachowana odległość ok. 20 mm. Powierzchnia kołka pomiędzy tylną ścianką tablicy
a fasadą budynku powinna być osłonięta ozdobną tuleją wykonaną z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Całkowita długość kołka rozporowego musi być skompletowana do prawidłowego montażu i musi mieć min 75 mm całkowitej długości (śruba plus kołnierz rozporowy). Zestaw montażowy musi pasować do wywierconych otworów w tablicy pamiątkowej.

 

III. Dostawa materiałów konferencyjnych

 

1.   Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 1 kompletu materiałów konferencyjnych wymienionych w punktach II.1 - II.7 w na jeden dzień przed terminem konferencji do akceptacji Zamawiającego.
2.   Wykonawca dostarczy 159 kompletów materiałów konferencyjnych wymienionych w punktach II.1-II.7 na teren organizacji konferencji, w dniu konferencji do godziny 11.00. Wykonawca odpowiada za rozładowanie i wniesienie materiałów do pomieszczeń konferencji, z zastrzeżeniem przesunięcia terminu realizacji dostawy ze względu na zmianę terminu realizacji konferencji. Nie zastosowanie się do niniejszych zapisów powoduje naliczenie kar przez Zamawiającego.
3.  Do dnia organizacji konferencji Wykonawca jest zobowiązany do składowania materiałów konferencyjnych wymienionych w punktach II.1-II.7.
4.   Wykonawca dostarczy 1 sztukę tablicy pamiątkowej, o której mowa w punkcie II.8, wraz z zestawem montażowym do siedziby Zamawiającego.

 

 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Wykonawca w trakcie realizacji niniejszego zamówienia:
1. Jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.
2. Jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym.
3. O ile w ramach umowy zostanie wytworzony utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wytworzonych w ramach i na rzecz niniejszego zamówienia, na zasadach określonych w umowie.
4. Odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia.
5. Jest zobowiązany do przestrzegania i działania zgodnie z zasadami wizualizacji Zamawiającego, zawartymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, dostępnego na stronie http://symbole.um.warszawa.pl/pliki-do-pobrania.
6. Zobowiązany jest do wykonania niezbędnego oznaczenia materiałów związanych
z konferencją, zgodnie z wytycznymi w zakresie oznaczania projektów współfinansowanych
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dostępnymi na http://norwaygrants.inekstranett.no/Global/PA22%20Updated%20Publicity%20guidelines%20-%20update.doc (nazwa projektu, logotypy Norway Grants, Innovation Norway, logo Zamawiającego).
7. Jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu (w celach archiwalnych, dowodowych
i promocyjnych) w formie elektronicznej (na dowolnym/-ch nośniku/-ach) wszystkich produktów (w tym: utworów) wytworzonych w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.
8. Jest zobowiązany na każdym etapie zamówienia do realizacji zadań zgodnie z wymogami Zamawiającego, wskazanymi w dokumentacji niniejszego zamówienia oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie fazy przygotowań do realizacji poszczególnych zadań. Wszelkie uchybienia mogą skutkować naliczaniem kar za nienależyte wykonanie umowy, zgodnie z odpowiednimi zapisami umowy o wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

 

3.  WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Nie dotyczy

4.  KRYTERIA OCENY OFERTY:
Cena: 100 %

5.  TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 19.12.2014 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wizualizację poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, tj.
pkt. II 3- II 7.
2. Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie – kgryglewski@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2014 r. do godz. 15.00.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

 

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do dnia 31 grudnia 2014. Wykonawca przedstawi rachunek/fakturę najpóźniej 22 grudnia 2014 r.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie
z Wytycznymi do tych funduszy.

 

 

 

 

 

Załączniki

 1. 1.
  AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE z 8.12.2014
  (plik: zmiana_zapytanie_ofertowe_z_dnia_08_12_2014.pdf, file size: 3143.77 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  AKTUALNY ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO_8.12.2014
  (plik: zalacznik_zapytanie_ofertowe_materialy_konferencyjne_2014_08_12.doc, file size: 141 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  NIEAKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.12.2014
  (plik: zapytanie_ofertowe_materialy.pdf, file size: 3049.44 KB)
  Pobierz