Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Centrum Usług Społecznych - O nas

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 1 sierpnia 2017 - 10:00, Marta Sadurska


Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, która działa na terenie m.st. Warszawy. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” funkcjonuje na podstawie statutu nadanego przez Radę m.st. Warszawy uchwałą z dnia 16 grudzień 2016 r. nr XXXVIII/982/2016.

Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" realizuje zadania własne i zlecone m.st. Warszawy oraz inne wynikające z rozeznania potrzeb.

Do zadań własnych Centrum należy:

 • organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych;
 • opracowanie standardów usług opiekuńczych i okresowa ewaluacja standardów;
 • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji usług opiekuńczych;
 • diagnozowanie problemów społecznych w obszarze swojego działania oraz określenie potrzeb w tym zakresie;
 • sporządzanie sprawozdawczości;
 • udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej m.st. Warszawy.

Do zadań zleconych Centrum należy organizowanie i koordynowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania.

Inne zadania, jakie realizuje Centrum to:

 • inicjowanie i organizowanie usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, których celem będzie utrzymanie lub poprawa ich samodzielnego funkcjonowania oraz zapewnienie im kontaktu z otoczeniem;
 • organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad osobami wymienionymi w ww. punkcie;
 • organizowanie szkoleń z zakresu świadczenia usług opiekuńczych.

Załączniki

 1. 1.
  Statut CUS
  (plik: statut.pdf, file size: 343.01 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin organizacyjny CUS
  (plik: zarzadzenie_nr_13_w_sprawie_zmiany_regulaminu_organizacyjnego_cus.pdf, file size: 148.95 KB)
  Pobierz