Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Ogłoszenie o dialogu technicznym - Podsystem teleopieki w projekcie "E-opieka"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 10 lutego 2020 - 16:13, msadurska


OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM W SPRAWIE DOSTARCZENIA KOMPLEKSOWEJ USŁUGI TELEOPIEKI WRAZ Z CENTRUM WSPARCIA 24/7 ŚWIADCZĄCYM TELEUSLUGI I TELEOPIEKĘ DLA MIESZKAŃCÓW 11 GMIN WOF W RAMACH WDROŻENIA SYSTEMU „E-OPIEKA”

Zamawiający ogłasza Dialog Techniczny związany z przewidywanym wszczęciem postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest jest dostarczenie kompleksowej usługi teleopieki wraz z Centrum Wsparcia 24/7 świadczącym teleusługi i teleopiekę dla mieszkańców 11 gmin WOF w ramach wdrożenia Systemu „E-Opieka”. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Załączniku nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.

Dialog prowadzony jest w ramach projektu pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Termin składania zgłoszeń: 19.02.2020 r. (środa). Decyduje data wpływu Zgłoszenia do Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania poniżej:

Załączniki

 1. 1.
  Ogłoszenie o dialogu technicznym - podsytem teleopieki
  (plik: ogloszenie_o_dialogu_technicznym_podsystem_teleopieki.pdf, file size: 422.42 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_podsystem_teleopieki_zgloszenie_do_udzialu_w_dialogu.docx, file size: 47.51 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_podsystem_teleopieki_lista_pytan_do_zgloszenia.docx_.pdf, file size: 374.82 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 4
  (plik: zalacznik_nr_4_regulamin_przeprowadzania_dialogu_technicznego.pdf, file size: 441.65 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 5
  (plik: zalacznik_nr_5_opz_e-opieka_teleopieka.zip, file size: 5203.81 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załącznik nr 5a
  (plik: zalacznik_nr_5a_schematy.zip, file size: 399.94 KB)
  Pobierz