Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w Warszawie od 1.2.2020 do 31.1.2022. Nr CUS/ZP/9/2019

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 5 listopada 2019 - 14:05, msadurska


CUS/ZP/9/2019

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia 1.02.2020 r. do dnia 31.01.2022 r.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ I i II.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie określonym w art. 138g – 138n pkt 1 oraz 138q – 138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, na usługi społeczne pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia 1.02.2020 r. do dnia 31.01.2022 r." Zamówienie realizowane z podziałem na dzielnice w 2 częściach.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2019 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.11.2019 r. o godz. 10.15

Dokumenty do pobrania poniżej:

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część II
  (plik: wybor_oferty_zp9_2019_cz_ii_na_strone.pdf, file size: 108.75 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część I
  (plik: wybor_oferty_zp9_2019_cz_i_na_strone.pdf, file size: 193.53 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Informacja z otwarcia ofert
  (plik: informacja_z_otwarcia_ofert_zp_9_2019.pdf, file size: 256.52 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Ogłoszenie
  (plik: ogloszenie.pdf, file size: 126.37 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  SIWZ
  (plik: siwz_zp_9_2019_z_nr_ted.pdf, file size: 615.82 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  (plik: zal_1_siwz_formularz_ofertowy.pdf, file size: 460.65 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  (plik: zal_1_siwz_formularz_ofertowy.docx, file size: 49.47 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Standard usług opiekuńczych i specjalistycznych...
  (plik: zal_2_siwz_standardy_uo_i_suo.pdf, file size: 2285.48 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  (plik: zal_3_siwz_jedz.pdf, file size: 574.86 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  (plik: zal_3_siwz_jedz.docx, file size: 47.83 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa
  (plik: zal_4_siwz_oswiadczenie_gr_kapitalowa.pdf, file size: 472.36 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa
  (plik: zal_4_siwz_oswiadczenie_gr_kapitalowa.docx, file size: 18.19 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług
  (plik: zal_6_wykaz_uslug.pdf, file size: 276.59 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług
  (plik: zal_6_wykaz_uslug.docx, file size: 21.76 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Załącznik nr 7 do SIWZ - klucz publiczny
  (plik: kluczpubliczny_oferta_postepowanieid_8ae258a0-58e7-4148-884e-d461b66d1a52.asc, file size: 0.68 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa
  (plik: zal_5_siwz_umowa.pdf, file size: 644.39 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Załącznik nr 1 do Umowy - Zakres ułsug
  (plik: zal_umowa_1_szczegolowy_zakres_specjalistycznych_uslug_opiekunczych.pdf, file size: 281.31 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Załącznik nr 2 do Umowy -Wymogi dla opiekunów i koordynatorów
  (plik: zal_umowa_2_wymogi_dla_opiekunow_i_koordynatorow.pdf, file size: 192.09 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Załącznik nr 4 do Umowy - Harmonogram pracy opiekunów
  (plik: zal_umowa_4_harmonogram_pracy_opiekunow.pdf, file size: 111.99 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Załącznik nr 5 do Umowy - Rozliczenie realizacji usług
  (plik: zal_umowa_5_rozliczenie_realizacji_przyznanych_uslug.pdf, file size: 110.05 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Załącznik nr 6 do Umowy - Karta realizacji usług
  (plik: zal_umowa_6_karta_realizacji_uslug.pdf, file size: 124.41 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Załącznik nr 7 do Umowa- lista osób/ wykaz osób
  (plik: zal_umowa_7_lista_osob-_wykaz_opiekunek_i_kookrdynatorow.pdf, file size: 183.19 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Załącznik nr 8 do Umowy - Kodeks etyczny opiekunów
  (plik: zal_umowa_8_kodeks_etyczny_opiekunow.pdf, file size: 38.96 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Załącznik nr 9 do Umowy - Umowa powierzenia danych osobowych
  (plik: zal_umowa_9_umowa_powierzenia_danych_osobowych.pdf, file size: 149.15 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Załącznik nr 11 do Umowy - Standardy usług opiekuńczych i specjalistycznych
  (plik: zal_umowa_11_standardy_uo_i_suo.pdf, file size: 2285.48 KB)
  Pobierz