Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Świadczenie usług opiekuńczych w Warszawie - Praga-Płn., Targówek od 1.2.2020 do 31.1.2022. Nr CUS/ZP/10/2019

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 6 grudnia 2019 - 9:26, msadurska


CUS/ZP/10/2019

„Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia 1.02.2020 r. do dnia 31.01.2022 r.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie określonym w art. 138g – 138n pkt 1 oraz 138q – 138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, na usługi społeczne pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia 1.02.2020 r. do dnia 31.01.2022 r."
Zamówienie realizowane będzie na terenie Dzielnic Praga-Północ i Targówek m.st. Warszawy.

Informacja z otwarcia ofert (wraz ze sprostowaniem). Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2019 r. o godz. 09.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.12.2019 r. o godz. 09.15

Dokumenty do pobrania poniżej:

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  (plik: wybor_oferty_zp10_2019_22_01_2020_na_strone.pdf, file size: 112.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT
  (plik: zawiadomienie-o-uniewaznieniu-czynnosci-wyboru-oferty_zp10_2019_na_strone.pdf, file size: 78.87 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  (plik: wybor_oferty_zp10_2019_na_strone.pdf, file size: 112.67 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie
  (plik: informacja_z_otwarcia_ofert_zp_10_2019_sprostowania.pdf, file size: 160.91 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Informacja z otwarcia ofert
  (plik: informacja_z_otwarcia_ofert_zp_10_2019.pdf, file size: 157.18 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Odpowiedź na pytanie
  (plik: odpowiedz_siwz_zp10.pdf, file size: 193.74 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Ogłoszenie
  (plik: ogloszenie.pdf, file size: 114.77 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  SIWZ
  (plik: siwz_zp_10_2019_z_nr_ted.pdf, file size: 436.01 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  (plik: zal_1_siwz_formularz_ofertowy.pdf, file size: 532.19 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  (plik: zal_1_siwz_formularz_ofertowy.docx, file size: 40.21 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Standard usług opiekuńczych i specjalistycznych...
  (plik: zal_2_siwz_standardy_uo_i_suo.pdf, file size: 2285.48 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  (plik: zal_3_siwz_jedz_z_nr_ted.pdf, file size: 569.14 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  (plik: zal_3_siwz_jedz_z_nr_ted.doc, file size: 194.5 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa
  (plik: zal_4_siwz_oswiadczenie_gr_kapitalowa.pdf, file size: 471.75 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa
  (plik: zal_4_siwz_oswiadczenie_gr_kapitalowa.docx, file size: 21.55 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług
  (plik: zal_6_siwz_wykaz_uslug.pdf, file size: 106.94 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług
  (plik: zal_6_siwz_wykaz_uslug.docx, file size: 20.94 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Załącznik nr 7 do SIWZ - klucz publiczny
  (plik: kluczpubliczny_oferta_postepowanieid_b804fba6-386a-4f03-a3aa-723754f61df6.asc, file size: 0.68 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa
  (plik: zal_5_umowa_zp_10_2019.pdf, file size: 576.49 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Załącznik nr 1 do Umowy - Zakres ułsug
  (plik: zal_umowa_1_szczegolowy_zakres_uslug_opiekunczych.pdf, file size: 96.88 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Załącznik nr 2 do Umowy -Wymogi dla opiekunów i koordynatorów
  (plik: zal_umowa_2_wymogi_dla_opiekunow_i_koordynatorow.pdf, file size: 40.96 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Załącznik nr 4 do Umowy - Harmonogram pracy opiekunów
  (plik: zal_umowa_4_harmonogram_pracy_opiekunow.pdf, file size: 192.52 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Załącznik nr 5 do Umowy - Rozliczenie realizacji usług
  (plik: zal_umowa_5_rozliczenie_realizacji_przyznanych_uslug.pdf, file size: 26.47 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Załącznik nr 6 do Umowy - Karta realizacji usług
  (plik: zal_umowa_6_karta_realizacji_uslug.pdf, file size: 31.2 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Załącznik nr 7 do Umowy - Lista osób/ Wykaz osób
  (plik: zal_umowa_7_wykaz_osob.pdf, file size: 52.97 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Załącznik nr 8 do Umowy - Kodeks etyczny opiekunów
  (plik: zal_umowa_8_kodeks_etyczny_opiekunow.pdf, file size: 69.27 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Załącznik nr 9 do Umowy - Umowa powierzenia danych osobowych
  (plik: zal_umowa_9_umowa_powierzenia_danych_osobowych.pdf, file size: 610.1 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Załącznik nr 11 do Umowa- Standardy usług opiekuńczych....
  (plik: zal_umowa_11_standardy_uo_i_suo.pdf, file size: 2285.48 KB)
  Pobierz