Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Świadczenie usług przewozu osób z niepełnosprawnością na terenie m.st. Warszawy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 14 października 2020 - 12:05, monika.muszynska


 

CUS/ZP/4/2020 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE I ZMIANA SIWZ. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO PONOWNEJ OCENIE OFERT. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO WYROKU KIO. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 4.03.2021 R.

Świadczenie usług przewozu osób z niepełnosprawnością na terenie m.st. Warszawy 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 214 000 euro.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2020 r. o godz. 09.00. (UWAGA NOWY TERMIN)
 

Otwarcie ofert nastąpi u Zamawiającego przy ul. Skaryszewskiej 3 w Warszawie w dniu 17.11.2020 r. o godz. 09.15 (UWAGA NOWY TERMIN)

 

Dokumenty do pobrania poniżej:

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4.03.2021
  (plik: wybor_3_oferty_transport_ozn_zp_4_2020_na_strone.pdf, file size: 233.65 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO WYROKU KIO
  (plik: informacja-o-uniewaznieniu-czynnosci-wyboru-oferty_na_strone.pdf, file size: 279.96 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  (plik: wybor_2_oferty_transport_ozn_zp_4_2020_na_strone.pdf, file size: 110.53 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  (plik: zawiadomienie-o-uniewaznieniu-czynnosci-wyboru-oferty_na_strone.pdf, file size: 279.34 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  (plik: wybor_oferty_transport_ozn_zp_4_2020_na_strone.pdf, file size: 110.32 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Informacja z otwarcia ofert
  (plik: informacja_z_otwarcia_ofert_zp_4_2020.pdf, file size: 259.07 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Odpowiedź na pytanie
  (plik: odpowiedz_zp4_2020_20_10_2020.pdf, file size: 242.92 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Zmiana ogłoszenia i terminu otwarcia ofert
  (plik: sprostowanie_ogloszenia_21_10_2020.pdf, file size: 76.19 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  SIWZ - tekst jednolity
  (plik: poprawiony_siwz_transport_zp_4_2020.pdf, file size: 645.27 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - formularz JEDZ - poprawiony (pdf)
  (plik: poprawiony_zalacznik_nr_3_do_siwz_formularz_jedz_.pdf, file size: 708.51 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - formularz JEDZ - poprawiony (Word)
  (plik: poprawiony_zalacznik_nr_3_do_siwz_formularz_jedz_.docx, file size: 64.09 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wykaz usług poprawiony (pdf)
  (plik: poprawiony_zalacznik_nr_5_do_siwz_wykaz_uslug_.pdf, file size: 166.03 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wykaz usług poprawiony (Word)
  (plik: poprawiony_zalacznik_nr_5_do_siwz_wykaz_uslug_.docx, file size: 22.28 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Ogłoszenie o zamówieniu
  (plik: ogloszenie_o_zamowieniu_2020s_200-485628.pdf, file size: 142.73 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  SIWZ
  (plik: siwz_transport_zp_4_2020-2022.pdf, file size: 645.35 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - Regulamin
  (plik: zalacznik_nr_1_do_siwz_regulamin.pdf, file size: 995.2 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - Formularz ofertowy (pdf)
  (plik: zalacznik_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy.pdf, file size: 449.41 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - Formularz ofertowy (Word)
  (plik: zalacznik_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy.docx, file size: 34.26 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - formularz JEDZ (pdf)
  (plik: zalacznik_nr_3_do_siwz_formularz_jedz.pdf, file size: 704.06 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - formularz JEDZ (Word) - nieaktualny
  (plik: zalacznik_nr_3_do_siwz_formularz_jedz.docx, file size: 63.36 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - wykaz pojazdów (pdf) - nieaktualny
  (plik: zalacznik_nr_4_do_siwz_wykaz_pojazdow.pdf, file size: 525.2 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - wykaz pojazdów (Word)
  (plik: zalacznik_nr_4_do_siwz_wykaz_pojazdow.docx, file size: 33.11 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wykaz usług (pdf) - nieaktualny
  (plik: zalacznik_nr_5_do_siwz_wykaz_uslug.pdf, file size: 98.64 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wykaz usług (Word) - nieaktualny
  (plik: zalacznik_nr_5_do_siwz_wykaz_uslug.docx, file size: 21.67 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (pdf)
  (plik: zalacznik_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.pdf, file size: 444.94 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (Word)
  (plik: zalacznik_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.docx, file size: 21.19 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - wzór umowy
  (plik: zalacznik_nr_7_do_siwz_wzor_umowy.pdf, file size: 688.87 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Zał. 4 do umowy - Umowa powierzenia danych osobowych transport
  (plik: zal._4_do_umowy_-_umowa_powierzenia_danych_osobowych_transport.pdf, file size: 609.24 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Zał. 5 do umowy kwalifikacje i doświadczenie osób
  (plik: zal._5_do_umowy_kwalifikacje_i_doswiadczenie_osob.pdf, file size: 74.71 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Pobierz