Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Dane teleadresowe Biura Pomocy i Projektów Społecznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
Dane teleadresowe Biura Pomocy i Projektów Społecznych


BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH
UL. LEONA KRUCZKOWSKIEGO 2
00-412 WARSZAWA
sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl

 • Dyrektor Tomasz Pactwa
  tel. 22 443 14 40, pok. 5.66, email: tpactwa@um.warszawa.pl
 • Zastępca Dyrektora Marta Jakubiak
  tel. 22 443 14 40, pok. 5.66, email: m.jakubiak@um.warszawa.pl
 • p.o. Zastępca Dyrektora Danuta Kuciewicz
  tel. 22 443 14 40, pok. 5.64, email: dkuciewicz@um.warszawa.pl
 • Zespół Realizacji Polityki Senioralnej
  Kierownik Zespołu Robert Kadej
  tel. 22 443 14 64, pok. 5.33, email: rkadej@um.warszawa.pl
 • Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny
  p.o. Naczelnik Kamila Parnicka
  tel. 22 443 14 57, pok. 5.69, email: kparnicka@um.warszawa.pl
 • Wydział Projektów Społecznych
  Naczelnik Sylwia Papiewska
  tel. 22 443 02 31, pok. 5.73, email: spapiewska@um.warszawa.pl
 • Zespół Projektów Innowacyjnych
  Kierownik Zespołu 
 • Wydział Koordynacji
  Naczelnik Izabela Halik
  tel. 22 443 35 82, pok. 5.53, email: ihalik@um.warszawa.pl
 • Wydział Budżetu i Rozliczeń
  Naczelnik Małgorzata Cendrowska 
  tel. 22 443 14 49, pok. 5.73, email: mcendrowska@um.warszawa.pl
 • Wydział Pomocy Społecznej
  Naczelnik Joanna Patoka
  tel. 22 443 14 74, pok. 5.33, email: jpatoka@um.warszawa.pl
 • Wydział Dostępności
  Naczelnik Donata Kończyk
  tel. 22 443 14 86, pok.5.40, email: dkonczyk@um.warszawa.pl 
 • Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami 
  Naczelnik 
 • Wydział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  p.o. Naczelnik Marek Pajer
  tel. 22 443 14 86, pok.5.59 email:mpajer@um.warszawa.pl