Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Dane teleadresowe Biura Pomocy i Projektów Społecznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
Dane teleadresowe Biura Pomocy i Projektów Społecznych Address details:
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa


BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH
UL. NIECAŁA 2
00-098 WARSZAWA
sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl

 • Dyrektor Tomasz Pactwa
  tel. 22 443 14 40, pok. 108, email: tpactwa@um.warszawa.pl
 • Zastępca Dyrektora Marta Jakubiak
  tel. 22 443 14 40, pok. 105, email: m.jakubiak@um.warszawa.pl
 • p.o. Zastępca Dyrektora Danuta Kuciewicz
  tel. 22 443 14 40, pok. 109, email: dkuciewicz@um.warszawa.pl
 • Zespół Realizacji Polityki Senioralnej
  Kierownik Zespołu Robert Kadej
  tel. 22 443 14 64, pok. 24, email: rkadej@um.warszawa.pl
 • Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny
  p.o. Naczelnik Kamila Parnicka
  tel. 22 443 14 57, pok. 110, email: kparnicka@um.warszawa.pl
 • Wydział Projektów Społecznych
  Naczelnik Sylwia Papiewska
  tel. 22 443 02 31, pok. 22, email: spapiewska@um.warszawa.pl
 • Zespół Projektów Innowacyjnych
  Kierownik Zespołu Karolina Iwińska - Wojtkowska
  tel. 22 443 02 39, pok. 104, email: k.iwinska@um.warszawa.pl
 • Wydział Koordynacji
  Naczelnik Izabela Halik
  tel. 22 443 35 82, pok. 129, email: ihalik@um.warszawa.pl
 • Wydział Budżetu i Rozliczeń
  Naczelnik Małgorzata Cendrowska 
  tel. 22 443 14 49, pok. 128, email: mcendrowska@um.warszawa.pl
 • Wydział Pomocy Społecznej
  Naczelnik Joanna Patoka
  tel. 22 443 14 74, pok. 7, email: jpatoka@um.warszawa.pl
 • Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
  Naczelnik Donata Kończyk
  tel. 22 443 02 17, pok. 14 email: dkonczyk@um.warszawa.pl  
 • Wydział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  p.o. Naczelnik Marek Pajer
  tel. 22 443 14 86, pok. 32, email: mpajer@um.warszawa.pl