Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wydział Projektów Społecznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
Wydział Projektów Społecznych Address details:
ul. Niecała 2
Warszawa


Do zakresu działania Wydziału Projektów Społecznych, należy w szczególności:

1) koordynacja przygotowania projektów społecznych, w tym w szczególności:
    a) identyfikacja i analiza możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez Urząd, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz osoby prawne m.st. Warszawy,
    b) identyfikacja projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków funduszy europejskich, 
    c) koordynacja działań i współpraca z biurami i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w przygotowaniu realizowanych przez nie projektów,
    d) monitorowanie stanu prac nad wnioskami o dofinansowanie oraz ich terminowego przedłożenia,
    e) udział w spotkaniach dotyczących przygotowania projektów, 
    f) nadzorowanie prac konsultantów zewnętrznych współpracujących przy przygotowaniu projektów,
    g) utrzymywanie kontaktów z urzędami administracji publicznej, w szczególności z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz z innymi instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania projektów finansowanych ze środków z funduszy europejskich, w zakresie działalności Biura;
2) przygotowywanie we współpracy z biurami, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz z właściwymi komórkami organizacyjnymi w poszczególnych dzielnicach, projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy oraz pełnomocnictw Prezydenta m.st. Warszawy związanych z przygotowaniem projektów wymienionych w pkt 1, w zakresie zadań Wydziału;
3) koordynacja działań i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi dzielnic, dotyczące przygotowywanych projektów;
4) zabezpieczanie i dysponowanie środkami przeznaczonymi na wkład własny na realizację projektów określonych w pkt 1;
5) koordynowanie procesu wdrażania projektów społecznych zatwierdzonych do dofinansowania, w szczególności projektów systemowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
6) nadzór nad wybranymi projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanymi przez biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem projektów systemowych.