Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Język migowy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 11 kwietnia 2012 - 13:54, Piotr Śliwowski

Urząd m.st. Warszawy zapewnia usługę tłumacza języka migowego.

Język migowy

Urząd m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 19.08.2011 r. "o języku migowym i innych środkach komunikowania się" osoby uprawnione mogą załatwić sprawę w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych oraz poniżej wymienionych biurach wchodzących w skład Urzędu m.st. Warszawy przy pomocy tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoby uprawnione powinny zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy  tłumacza co najmniej 3 dni robocze przed przewidywanym terminem wizyty w następujący sposób: e-mail: tlumacz.migowy@pzg.warszawa.pl telefon (sms): 882 088 890 fax: 22 619 66 63.

1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich 
2. Biuro Administracyjno-Gospodarcze 
3. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego    
4. Biuro Audytu Wewnętrznego 
5. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   
6. Biuro Drogownictwa i Komunikacji 
7. Biuro Edukacji
8. Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
9. Biuro Geodezji i Katastru
10. Biuro Gospodarki Nieruchomościami
11. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi
12. Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji 
13. Biuro Infrastruktury
14. Biuro Kadr i Szkoleń
15. Biuro Kontroli  
16. Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
17. Biuro Księgowości i Kontrasygnaty 
18. Biuro Kultury
19. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 
20. Biuro Ochrony
21. Biuro Ochrony Środowiska
22. Biuro Planowania Budżetowego
23. Biuro Podatków i Egzekucji
24. Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością
25. Biuro Polityki Lokalowej
26. Biuro Polityki Zdrowotnej
27. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
28. Biuro Prawne
29. Biuro Promocji Miasta
30. Biuro Rady m.st. Warszawy
31. Biuro Rozwoju Miasta
32. Biuro Sportu i Rekreacji 
33. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
34. Biuro Zamówień Publicznych
35. Gabinet Prezydenta
36. Centrum Komunikacji Społecznej i Miejski Rzecznik Konsumentów
37. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Treść komunikatu w języku migowym SJM    http://www.youtube.com/watch?v=fiVnOmaOxJU
Treść komunikatu w języku migowym PJM    http://www.youtube.com/watch?v=C3C3vbBLPk0
Treść komunikatu dot. tłumaczenia w języku migowym treści zamieszczanych na stronie internetowej   http://www.youtube.com/watch?v=GvcUsQqJgfU