Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Nowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 12 czerwca 2014 - 14:11, Piotr Śliwowski

.


W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r.,poz.1446 oraz z 2014 r. poz. 486) od 1 lipca 2014r. obowiązują nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.
Dotychczas wydane (wszystkie) karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30 czerwca 2015 r.

Uprawnienia do karty parkingowej na nowych zasadach (bez konieczności ponownego stawania na komisji ds. orzekania o niepełnosprawności) zachowują jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R lub 10-N oraz zawierające wskazania o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej (pkt. 9 orzeczenia - dotyczy).
Osoby te muszą zgłosić się do siedziby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie przy ul. Andersa 5, aby wymienić dokument.

Pozostałe osoby (nie wymienione powyżej), które chcą ubiegać się o uprawnienia wynikające z posiadania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, będą mogły po 1 lipca 2015 r. rozpocząć procedurę ponownego orzekania o stopniu niepełnosprawności, w celu konieczności ustalenia znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.

Jednocześnie informujemy, że nie tracą ważności dotychczas wyd ane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie których zostały wydane karty parkingowe.

Więcej informacji:
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. Gen. Andersa 5
telefony kontaktowe: http://www.wcpr.pl/kontakt/
http://www.wcpr.pl/stoleczne-centrum-osob-niepelnosprawnych/

miejski system kontaktu Warszawa 19115
całodobowy nr tel. 19115, mail, czat, portal samoobsługowy www.warszawa19115.pl