Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Serwis Pomoc Dziecku

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 12 marca 2014 - 12:54, Piotr Śliwowski

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu informującego o placówkach świadczących bezpłatną pomoc dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin.


Serwis Pomoc Dziecku informuje o pomocy dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin, świadczonej bezpłatnie przez placówki prowadzone przez m.st. Warszawę w zakresie edukacji, zdrowia i pomocy społecznej.

Serwis współtworzą m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola specjalne, szkoły i ośrodki specjalne, szkoły integracyjne, szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, ośrodki pomocy społecznej, placówki służby zdrowia o profilu dziecięcym.

Poniżej podajemy link do serwisu

http://pomocdziecku.um.warszawa.pl/