Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 1 kwietnia 2016 - 14:42, psliwowski

Rada powołana zarządzeniem Prezydenta na 4-letnią kadencję.


Zarządzeniem nr 413/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. została powołana Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie jako organ doradczy Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawach osób niepełnosprawnych, w składzie:

1)      Marta Jakubiak

2)      Krzysztof Kaperczak

3)      Krzysztof Marciniak

4)      Małgorzata Pacholec

5)      Małgorzata Talipska

 

treść zarządzenia jest dostępna na stronie http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E2226F4F-2DF6-4E8C-92A1-7473CCD6DC16,frameless.htm