Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 1 kwietnia 2016 - 14:42, psliwowski

Rada powołana zarządzeniem Prezydenta na 4-letnią kadencję.


Zarządzeniem 894/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2020 r. została powołana Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie jako organ doradczy Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawach osób niepełnosprawnych, w składzie:

Marta Jakubiak

Jerzy Kulesza

Krzysztof Marciniak

Małgorzata Pacholec

Małgorzata Talipska

treść zarządzenia jest dostępna na stronie : https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A30C0431-7810-48DD-BFF8-D2A10C8DD9DB,f...