Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 21 sierpnia 2009 - 9:17, Anna Dąbrowa

Orzeczenia o niepełnosprawności, dofinansowanie do likwidacji barier i sprzętu rehabilitacyjnego, wydawanie kart parkingowych i inne sprawy osoby niepełnosprawne mogą załatwiać w jedym miejscu - w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych.

Logo WCPR
fot. Logo WCPR

W tym nowoczesnym ośrodku przy ul. Gen. Andersa 5 osoby niepełnosprawne mogą uzyskać kompleksową pomoc.

W Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych można ubiegać się o:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do uzyskania uprawnień pozarentowych
  • orzeczenie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia (zasiłek pielęgnacyjny i inne uprawnienia)
  • dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (czyli utrudnień występujących w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym)
  • dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne)
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki (o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej)
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • dofinansowanie kosztów utworzenia oraz działalności warsztatów terapii zajęciowej (oraz kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej).

Więcej informacji o działaniu SCON na stronie http://www.wcpr.pl/ w dziale "Orzekanie o niepełnosprawności" oraz "Osoby niepełnosprawne".
 
Dane kontaktowe do Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych, dostępne są na stronie http://www.wcpr.pl/kontakt/