Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami w 2020 roku

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 23 lipca 2020 - 13:42, bgolab

Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami


W ramach pilotażowej akcji m.st. Warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu. 

Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o. 

Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło „Wawa Taxi bez barier”

 

Kto może korzystać z usług?

Z przejazdów taksówkami będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami:

posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym;

posiadający ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej

oraz osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach

posiadający ważne orzeczenie równoznaczne do orzeczeń wymienionych powyżej.

 Opłaty za przejazd i warunki realizacji

Kursy będą realizowane w godz. 6.00 – 23.00 w dni powszednie oraz w niedziele i święta z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zryczałtowana opłata za kurs wyniesie 15 zł za przejazd w jedną stronę maksymalnie do 30 km na terenie Warszawy oraz do 20 km od granic miasta – pokrywamy pozostałą kwotę za przejechane kilometry. W przypadku kursu powyżej 30 km na terenie miasta oraz 20 km od jego granic, za każdy kolejny przejechany kilometr opłatę poniesie osoba korzystająca z przejazdu - wg stawek taryfowych operatora.

Załączniki

  1. 1.
    Regulamin
    (plik: regulamin_swiadczenia_uslug.docx, file size: 22.87 KB)
    Pobierz