Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zmiany Regulaminu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 21 października 2016 - 15:36, msadurska

Zmiany w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie


Uprzejmie informujemy, iż w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”, zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. § 7 ust. 3 otrzymuje  brzmienie:
Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m. st. Warszawy – ul. Canaletta 2, pok. 102
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
tel. (22) 443 02 76,
e-mail: pw@um.warszawa.pl

2. § 11 ust. 6 otrzymuje  brzmienie:
Zasady przekazywania sprzętu komputerowego, w przypadku rezygnacji lub wykluczenia
z uczestnictwa w projekcie, regulują zapisy Regulaminu kwalifikacji osób z listy rezerwowej do projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

W związku z powyższą zmianą, zawiadamiamy, iż zgodnie z Regulaminem kwalifikacji osób z listy rezerwowej do projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”, Wnioskodawcy, którzy znajdują się na liście rezerwowej
i są zainteresowani udziałem w projekcie, mogą w okresie od dnia 24.10.2016r do dnia 21.11.2016r złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Formularz uaktualniający dane Wnioskodawcy.

Tekst Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie” znajduje się w załącznikach.

Załączniki

 1. 1.
  Regulamin kwalifikacji osób z listy rezerwowej
  (plik: regulamin_kwalifikacji_osob_z_listy_rezerwowej.pdf, file size: 89.28 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”
  (plik: regulamin_naboru_i_uczestnictwa_w_projekcie_pt._przeciwdzialanie_wykluczeniu_cyfrowemu_osob_niepelnosprawnych_w_warszawie.pdf, file size: 129.18 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz uaktualizujący dane wnioskodawcy
  (plik: formularz_uaktualniajacy_dane_wnioskodawcy.doc, file size: 161 KB)
  Pobierz