Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania koncepcji ewaluacji okresowej Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 25 września 2014 - 8:03, msadurska

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania koncepcji ewaluacji okresowej Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. opracowania koncepcji ewaluacji okresowej Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, we wskazanym terminie zostały złożone 4 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty (Cena – 70%, Jakość metodologii zastosowanej przez Wykonawcę w ramach wstępnego etapu zamówienia oraz jej adekwatność do przedmiotu zamówienia – 30 %), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia:

Konsorcjum firm: Jerzy Radziwiłł „JMR” oraz Agrotec Polska Sp. z o.o.

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 427.83 KB)
    Pobierz