Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wypracowania wariantów modeli biznesowych dla systemu Virtualna Warszawa.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 27 sierpnia 2015 - 9:54, dnowinska

Wynik zapytania ofertowego dot. wypracowania wariantów modeli biznesowych dla systemu Virtualna Warszawa.


Kierując się kryteriami oceny oferty (50% - cena, 20% - ocena koncepcji przeprowadzenia warsztatów, 20% - ocena koncepcji materiału podsumowującego oraz 10% - termin realizacji), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o nie wyłonieniu Wykonawcy.