Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik - zapytanie ofertowe dot. doradztwa strategicznego w obszarze rozwiązań technologicznych w ramach systemu Virtualna Warszawa/ Results - Request for proposal – strategic advisory in a field of technological solutions for the Virtual Warsaw system

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 16 października 2015 - 15:56, dnowinska

Wynik - zapytanie ofertowe dot./ Results - Request for proposal – strategic advisory in a field of technological solutions for the Virtual Warsaw system


W dniu 2 paździenrika 2015 r. zwrócono się do z zapytaniem ofertowym dot. doradztwa strategicznego w obszarze rozwiązań technologicznych w ramach systemu Virtualna Warszawa.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

Investin sp. z o.o. - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym

Springfellow - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym

The Keyx Group - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: The Keyx Group

Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona w terminie, spełnia kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów sumując wagę dot. ceny i kryteriów jakościowych.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: wynik.pdf, file size: 112.93 KB)
    Pobierz