Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych podczas wyborów parlamentarnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 20 października 2015 - 10:28, psliwowski

.


 

I.         Opis przedmiotu zamówienia:    

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową na terenie m.st. Warszawy podczas wyborów prezydenckich w dniu 25 października 2015 r.

II.        Wartość zamówienia oszacowano w dniu 13 października 2015 r. na kwotę 11 111,11
           zł netto co stanowi równowartość 2 629,91 euro (1 euro = 4,2249 zł) na podstawie  
            Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013 r. w sprawie średniego  
            kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości   
            zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692).

III.    W dniu 13 października 2015 r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z  
        zapytaniem ofertowym:

      1. Usługi Transportowe Marek Włastowski

      2. MKM TRANS Sp. z o. o.

      3. ALKA – TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE ALICJA SABAK

Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie oraz umieszczono na stronie internetowej Biura http://www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/ 

 

IV. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. MKM TRANS Sp. z o.o.

2. Usługi Transportowe Marek Włastowski.

3. LUXURY MEDICAL CARE.

 

V. Zamówienie zostaje udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

VI. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje firmie: MKM TRANS Sp. z o.o., AL. Stanów Zjednoczonych 53/510.

 

VII. Uzasadnienie wyboru:  

 

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy MKM TRANS Sp. z o.o. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    informacja o wyborze
    (plik: skonicac28415102010410.pdf, file size: 303.42 KB)
    Pobierz