Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia badania jakościowego w zakresie wspierania procesu integracji cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w Rzeczypospolitej Polskiej i zamieszkujących w mieście stołecznym Warszawa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 9 listopada 2015 - 10:33, kparnicka

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia badania jakościowego w zakresie wspierania procesu integracji cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w Rzeczypospolitej Polskiej i zamieszkujących w mieście stołecznym Warszawa


W toku przedmiotowego postępowania nie udzielono zamówienia.

Kwoty brutto oferowane za realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia znacznie odbiegają od kwoty szacowanej przez Zamawiającego.

Zgodnie z §5 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, można unieważnić postępowanie w każdej chwili, a w szczególności jeśli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę przeznaczoną na zadanie.

Zgodnie z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego.