Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego na: przeprowadzenie kontroli stanu technicznego sprzętu komputerowego w ramach projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 24 listopada 2015 - 8:42, kmirgos

W ramach projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”.


W ramach postępowania wpłynęło 6 ofert:

1. Mateusz Winkel

2. Bartłomiej Gołąb

3. Anna Cwyl

4. Marcin Zieliński

5. Barbara Zielińska

6. Artur Trojanowski

 

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (70 pkt. cena, 10 pkt. wykształcenie wyższe, 20 pkt. rozmowa kwalifikacyjna), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Annie Cwyl oraz Pani Barbarze Zielińskiej. Oferty ww. osób są najkorzystniejsze cenowo i spełniają pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: argos.wyniki_zapytania_20.11.2015_r.pdf, file size: 49.25 KB)
    Pobierz