Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. osoby do projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 27 czerwca 2016 - 15:01, msadurska

Zaangażowanie osoby do koordynowania i rozliczania projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zaangażowania osoby do koordynowania i rozliczania projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wpłynęło 7 ofert, które spełniły wymogi formalne oraz 1 oferta, która nie spełniła wymogów formalnych i nie podlegała dalszej ocenie.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
- doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 30% wartości oceny,
- wiedza w zakresie Polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 30% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami – 20% wartości oceny,
- doświadczenie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych – 10% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny,
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy/osobie Badania w działaniu. Weronika Chodacz.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 604.5 KB)
    Pobierz